Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Азия төвүнде дош тоол» фестивальдың мастер-класстары эгелээн

Тывада «Азия төвүнде дош тоол» фестивальдың мастер-класстары эгелээн 08.12.2015
 Декабрь 8-тен 15-ке чедир «Азия төвү» скульптура комплекизиниң территориязынга Чаа чылга база чөөн чүк календары-биле 2016 чылды байырлаарының “Азия төвүнде дош тоол” деп дош скульптураларының I фестивалы найысылалга эгелээн. Фестиваль-конкурсту Тыва Республикда чарлаан Улусчу ужурлар чылынга тураскааткан.
  Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының, Тыва Республиканың культура яамызының, Тыва Республиканың Чурукчулар эвилелиниң деткимчези-биле «Тыва Республиканың туризмниң информация төвү» КАА бюджеттен дашкаар дөстер-биле акшаландырып, фестиваль-конкурсту эрттирип турар. 
 Ук хемчегниң программазы езугаар декабрь 8-те мөөрейниң киржикчилериниң болгаш жюри кежигүннериниң чыыжы 10.30 шакта, 12.00 шакта Россияның Чурукчулар эвилелиниң кежигүнү, Сибирьниң хоорайларыга болгаш өске-даа черлерге эрткилээн мөөрейлерниң тиилекчизи, скульптор, Тыва Республиканың Чурукчулар эвилелиниң даргазы Александр Баранмаа мастер-классты эрттирер.
  Красноярск хоорайдан келген аалчы, дош скульптуралар талазы-биле делегей чемпионаттарының 11 дакпыр тиилекчизи, «Дикси» хөй-ниити фондузунуң президентизи, чурукчу, скульптор, дош болгаш элезин скульптуралар нептердерикчизи Александр Зайцев декабрь 9-та 14.00 шакта парлалга-конференциязын, 15.00 шакта мастер-классты эрттирер.
 Конкурска киржир чагыгны 16 команда киирген, оларның 11-ин шилип алган. Киржикчилерниң аразында Сибирьниң дош скульптуралар конкурстарының киржикчилери, Бай-Тайга болгаш Мөңгүн-Тайгадан арга-дуржулгалыг мастерлер, хоорай школаларындан чурук болгаш технолгия башкылары, уран чүүл школаларының өөреникчилеринден командалар база бар. 
  Финалдың киржикчилери:
  1. Арчимаев Иннокентий Иннокетьевич. В. Серов аттыг Ленинградтың уран чурулга училищезиниң доозукчузу болур скульпторнуң конкурс ажылы – «Улу болгаш Даңгына»;
 2. Байынды Эрес-оол Баирович биле оглу Сайын-Маадыр. Тываның күрүне премиязының лауреады оглу-биле келир чылдың маадыры – бананнар туткан Сарбашкынны кылырлар; 
 3. Баранмаа Александр Насович. Якутск хоорайга «Дош үези» деп бүгү-делегей конкурузунга бирги черни ээлээн ус шевер «Сибирьниң хады» деп ажылды бараалгадыр; 
 4. Дупчур Александр Сергеевич. Краснояск крайга «Мастерлер чурту» уран чурулга болгаш ус-чогаадыкчы ажылдарының мөөрейинге «Тулган мастер -2011» деп атты чаалап алган мастер «Бай-Хөл ээзи» ажылды кылып эгелээн; 
 5. Кендикпаа Сергей Каадыр-оолович. Кызылдың уран чүүл колледжизиниң доозукчузу, Тывада кызыгаар эргелелиниң ажылдакчызы Монгуш Кенин-Лопсанның эпозунуң маадыры Танаа-Херелди көргүзер;
  6. Кужугет Белек Александрович. Аныяктар ордузунуң баарында тургускан «Өг-бүле» деп ажылдың автору «Мөңге найырал» деп конкурс ажылын кылыр;
  7. Саая Начын Оттук-оолович. Россияның Чурукчулар эвилелиниң кежүгүнү-биле билдингир даш-чонукчузу Алексей Кагай-оол «Азия төвүнде дош тоол» ажылды эгелээннер; 
 8. Салчак Экер-оол Сергеевич. Улусчу мастер «Кошкарлар» деп ажылды кылып эгелээн;
  9. Санчыт-оол Олчей Часкылыкович. Кызылдың уран чүүл колледжизиниң доозукчузу «Аңнаашкын» ажылды хөйге бараалгадыр; 
 10. Хертек Александр Сарыг-оолович. Россияның Чурукчулар эвилелиниң кежүгүнү «Алдын Кушкаш» деп конкурс ажылынче кирген; 
 11. Хертек Михаил Семис-оолович, Мөңгүн-Тайга кожуун. «Хуулгаазын даш» республика конкурузунуң тиилекчизи доштан хевир-дүрзүлерни хуулдуруп эгелээн. 
 Бирги фестиваль-конкурстуң тиилекчизинге 50 муң рубль акша шаңналы-биле профессионал хирээни чиңгине спонсор – Тывада «Stihl» компанияның албан езузу-биле дилери - «БензоМотоВело» садыгның ээзи Заика В.Н. тыпсыр. 2-ги чер – 30 муң база 3-кү чер – 20 муң рубль шаңналдыг. Оон аңгыда тускай номинацияларга шаңнал-макталдар база арбын. 
 Ол белек-селектерни спонсорлар - Барыбина Г.А., «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңы, РГН-ниң Тывада салбыры, Конституция судунуң коллективи, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары, улуг калбак доштарны белеткээн Таңды кожуун, «Обувь» баазазы, Кужугет Х.А., Аракчаа Г.Д., хуу сайгарлыкчылар Монгуш О.К., Малышева Л.Н. («Химтоп» садыы) оларның деткимчези-биле белеткээн.
 Декабрь 10-да 10.00-12.00 шактарда дош скульптураларының фестивалының байырлыг ажыдыышкыны болур. Декабрь 12-де 18.00 шакта дүнеки чырыкка скульптураларның көрүлдези, а декабрь 15-те 11.00 шакта фестивальдиң түңнелдерин үндүрүп, 12.00 шакта тиилекчилерни шаңнап-мактаар. 
 Ынчангаш дош скульптураларның бирги фестивалын сонуургап көрүп, деткиңер.

Возврат к списку