Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы коронавирус халдавырын “чиик” көрбезин чаңгыс чер-чурттугларындан дилээн

Тываның Баштыңы коронавирус халдавырын “чиик” көрбезин чаңгыс чер-чурттугларындан дилээн 09.09.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның эмнелгезинде эмнедип чыда, республиканың чонунга эпидемиологтуг үеде чурумну сагыырын дилээн. Ооң дугайында соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн. Школалар болгаш дээди өөредилге черлери кичээлдеп эгелээн үеде халдавырга удур камгалалды суларадыр болза, сезоннуг аарыглар көдүрлү бээр болза, коронавирус катап нептереп болурун сагындырган. 
Шолбан Кара-оол Роспотребнадзорнуң негелделеринге дүүштүр албан черлериниң ажылын организастаарынче угланган элээн каш даалгаларны Тываның чазааның сайыттарынга берген. Чижээ, өөредилге болгаш эртем яамызындан өөреникчилерни хөй-ниити транспорту-биле эвес, а школа автобустары-биле аргыштырар арганы хайгаараарын Тываның Баштыңы негээн. 
“Коронавирустуң баштайгы чалгыын эрттивис, чидириглер эвээш болзун дээш, улуг күжениишкинни салып, эмнелгелеривисти болгаш дүрген дузаның эмчи албанын чаартып быжыглавышаан, хамчыктыг аарыг үезинде кызыгаарлаашкынныг байдалдарда ажылдаар арга-дуржулганы шиңгээттивис. Ындыг болзажок, чаңгыс чер-чурттугларым арай сула салдынып, халдавырны нептеретпес дээш сагыыр ужурлуг камгалал аргаларынга арай-ла тоомча чок апарганын эскерип тур мен. Арыннарга маскалардан, аразы ырак чоруурундан, үргүлчү арыгланып камгаланырындан шупту шылай бергенивис билдингир. Багай чүүлдер эрте берген деп бодаары – частырыг-дыр. 
COVID-19 хамчыы кайнаар-даа чиде бербээн. Ол бистиң аравыста, кажан-даа база катап “деже үнүп кээп” болур. Күстүң дүшкени-биле ол айыылдар хөй катап улгады бээр. Бирээде, өөреникчилерниң болгаш студентилерниң өөредилгези эгелээн, а ол дээрге чаңгыс черге хөй кижилерниң чыглып келгени-дир. Ийиде, күс – грипп, халдавырлыг вирустардан тыныш органнарының болгаш өске-даа чыпшынчак аарыгларның тыптыр үези-дир. Бир эвес коронавирус грипп-биле кады дээр болза, чүү болурун бодап көрүңер! Демир дег быжыг иммунитет безин шыдашпайн барып болур. Үште, бистиң чаңчылывыс аайы-биле кудалар болгаш өг-бүлениң өске-даа байырлалдары “диңмиреп” эгелээн. 200-300 аалчыларны чалап алгаш, куда дүжүреринге ынак болгай бис, ол дээрге аарыгның катап нептерээриниң дыка улуг айыылы-дыр. 
Боттарывысты оожургаткан херээ чок. Мен база, силер ышкаш, шыңгыы бот-хоргадалга удур мен. Ынчалза-даа чуртталга уламчылаар, экономика – ажылдаар. Ынчангаш вирустан камгаланыр хемчеглерни чугула чүүл кылдыр хүлээп алыр ужурлуг бис. Олар коронавирустан болгаш өске-даа халдавырлыг аарыглардан камгаланыр чаңгыс-ла арга дээрзин чурттуң арга-дуржулгазы көргүскен. Ынчангаш бодуңарны болгаш өскелерни камнаңар. 
Кызылга ыраккы кожууннардан аарыг кижилер келгеш, шинчилге эртерде ээлчегни үр манавазын чедип алыр дээш ажылдаарын Кадык камгалал яамызындан дилээр-дир мен. Өөредилге болгаш эртем яамызы муниципалдыг эрге-чагыргалар-биле кады школа автобустарының шимчээшкинин аайлап таарыштырзыннар” - деп, ол бижээн.

Возврат к списку