Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Билиглер хүнү — онзагай байырлал

Билиглер хүнү — онзагай байырлал 04.09.2014

Билиглер хүнү болгаш чаа өөредилге чылының эгелээшкини, чагыдып каан дег, чылыг, аяс хүнде эгелээн. 

Хоорайның № 3 школазының шөлү байырланчыг байдалда: хөй-ле чаңгыс аай көк-көк хептерлиг уруглар ада-иелери-биле янзы-бүрү өңнерлиг шарлар, чечектер туткулаан, класстар аайы-биле чыскаалыпкан турлар. Биргиклассчыларга сентябрь 1 – онзагай байырлал, бир дугаар башкызы, он бир чыл катай өөренир эш-өөрү, школазы, клазы-биле таныжар хүн. Республикада эң-не улуг бир школа бо чылын 320 биргиклассчыларны хүлээп алган, оларны 9 класстарга чарган. Ниитизи-биле бо чылын 2800 ажыг өөреникчи бо школага өөренир.

Школаның директору Людмила Анатольевна Муравьева байырлыг чыскаалды ажыткаш, келген чонну Билиглер хүнү-биле байыр чедирген. «Юбилейлиг байырлалдар-биле катай бо чылын школавыстың адын Түлүш Кечил-оол маадырның адынга адааны — биске улуг чоргаарал. Ынчангаш бистиң школавыс өске школаларга үлегер көргүзер ужурлуг бис» — деп, ол демдегледи. Дараазында башкыларга шаңналдарны тывыскан: химия башкызыНина Васильевна Петренкону хоорайның сайзыралы дээш деп медаль-биле, физика башкызы Ирина Багай-ооловна Кууларны, эге класстар башкызы Ольга Артемьевна Таранованы, эге класстарның орус дыл башкызы Сайзана Даш-ооловна Сатты Кызыл хоорайның мэриязының хүндүлел бижиктери-биле шаңнаан. Төлээлекчилер хуралының депутады  Д.Д.Калбак школаның музейинге С.Шойгунуң «Урянхай. Тыва дептер» деп номун белекке берген.

Дараазында бичии биргиклассчылар база школаның доозукчу клазының өөреникчилери келген чонга ырлап, самнап, «Маша биле адыг» деп мультфильмниң маадырлары чаптанчыг оюнун көргүскен соонда, биргиклассчыларның башкыларын таныштыргаш, бичии чаштарны класстарынче хөгжүм  үделгези-биле үдээн соонда, дараазында улуг класстарның байырлыг чыскаалы эгелей берген. Биргиклассчыларның ада-иелери ажы-төлүнүң өөренир класстары-биле таныжып, бир дугаар класс шагынга олурушкан. Школаның ниити байдалы чаа септээн болгаш, чырык, чараш кылдыр көзүлдү. Класстарның чаа септээн эжиктериниң дугаарларын демдеглеп кагбаан болгаш ада-иелер класстарын тыппайн, коридорда шуужуп-ла турдулар. Школа улуг-даа болза, бо чылын, черле мурнунда-даа чылдарда өөреникчилер саны нормазындан эртип турар. Ынчангаш школачылар бо чылын база 3 ээлчегге өөренир болду. Чамдык класстарда уруглар саны 38-40 чедип турар. Уруглар саны хөй, класс долдур, чамдыктары үштеп-даа олуруп алган. Уругнуң билиг алырынга чедимчелиг боор бе деп айтырыг ада-иелерни дүвүредип турар. Мындыг байдалга хоорайның колдуу шупту школалары хамааржыр. Класс башкылары ада-иелерге  кандыг өөредилге номнарын, кайыын садып алырын айтып берип, бир эвес ном өртээнге күш четпес болза, номнар ярмаркалары школа бүрүзүнде эртип турар, оон чиик өртекке садып ап болурун дыңнатты.

Күстүң башкы айының бир дугаар хүнүнде Тываның 183 школазы боттарының өөреникчилерин уткуп алган. Республиканың шупту школалары бо аяс хүнде байырлыг чыскаалдарын эрттирген.

Алдынай Соян.   


Возврат к списку