Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың I дугаар чайгы спартакиадазының маргылдаалары эгелээн

Республиканың I дугаар чайгы спартакиадазының маргылдаалары эгелээн 07.06.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың Дээди Хуралынга 2023 чылда чорудар иштики политика дугайында айыткалын таныштырып тура, республиканың шупту чурттакчылыг суурларын, уруглардан эгелээш пенсионерлерге чедир бүгү чонун хаара туткан республика спартакиадазын эрттирер даалганы регионнуң Спорт яамызынга берген турган. Республика Баштыңының инициативазын чон өөрүшкү-биле хүлээп, чер-черлерге спортчу хемчеглер улуг көдүрлүүшкүн-биле эрткилээн. Суурларга, кожууннарга эрткен спортчу мөөрейлерниң тергииннеринден тургустунган чыынды командалар бо удаада найысылалда чыглып келген.

Республиканың бирги чайгы спартакиадазының 4 аңгы назы-харга аңгылаан спортчу оюннары 9 аңгы хевирге эртер. 17 кожуундан эң-не шылгараңгай деп шилиттинген 7500 ажыг спортчу төрээн кожуунун төлээлеп турар.
Июньнуң 6-да, Совет Тываның 5 чыл аттыг стадионунга, республиканың I дугаар чайгы спартакиаданың байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Июнь 7-ден июнь 18-ке чедир, ийи неделя дургузунда, спорттуң 9 аңгы хевиринге – хол бөмбүү, чиик атлетика, ГТО, шыдыраа, шашки, стол теннизи, шой көдүреринге, баскетбол база мини-футболга командалар күчү-күжүн болгаш аваангыр-кашпагайын шылгап, адааннажыр.

ТР-ниң Чазак Даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Орлан Сарыглар спортчу байырлалды ажыдып тура, республиканың баштыңы Владислав Ховалыгның өмүнээзинден спортчу байырлалдың киржикчилеринге байырны чедирип, команда бүрүзүнге чедиишкиннерни күзээн. Ук спортчу байырлал Россияда Күш-культура болгаш спорт талазы-биле күрүне албан чериниң тургустунганындан бээр 100 чыл болуп турар чылында база Тывада демниг чорук болгаш эп-сеткил каттыштырылгазының чылынга эрттирип турарын ол онзалап айыткан.
«Чуртта спартакиада шимчээшкининин катап эгелээр улуг хемчегде Тыва база каттыжып, каш-каш он чылдар эрткен соонда, бөгүн республиканың улуг спортчу байырлалын эрттирип турарывыс бо. Спортка ынак болгаш, бичиизинден-не ооң-биле амыдыралчы чедиишкиннерин холбап чоруурлар кайы көвей» - деп, ол демдеглээн.

I дугаар чайгы спартакиаданың тугун Тывадан бир дугаар ССРЭ-ниң спорт мастери Өргелээр Ондар, бир дугаар ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери Александр Доржу, Тыва Республиканың Чаан мөгези Сайын-Белек Тюлюш база Тывадан бир дугаар олимпийжи мөңгүн медальдың эдилекчизи Артас Санаа шөлче үндүрүп эккелгеннер. Ону спорт сайыды Субудай Монгуш киискидип көдүрген.
– 14 хонук дургузунда спортуң янзы-бүрү хевирлеринде ойнап турар чаңгыс чер чурттугларыңар дээш аарып, олар-биле кады өөрүп-хөглеп алырыңарны кыйгырдывыс. Тиилекчилер I дугаар Чайгы спартакиаданың төөгүзүнге боттарының аттарын арттырып каар. Мооң соңгаар ук спартакиаданы ийи азы үш чылда чаңгыс катап эрттирериниң дугайын Тываның Баштыңы-биле сүмележир бис. Ол ышкаш кышкы спартакиаданы эрттирерин өөренип турар бис» – деп, спорт сайыды Субудай Монгуш медеглээн.

Спартакиаданың шаңналдары шыырак: тиилээн кожуунга ангарлыг хевирниң спортчу залын, II-ги черниң шаңналынга ногаан кылымал шыктыг бут бөмбүүнүң шөлүн, III-кү черниң шаңналынга спортчу шөлчүгешти тудары көрдүнген. Чаңгыстың спортчу оюннарының тиилекчилеринге акша шаңналдарын тыпсыр.

Июньнуң 7-ден 12-ге чедир “Субедейге” УСК-га - хол бөмбүүнге, “5 чыл стадионунга” - чиик атлетика база ГТО дужаарынга, июньнуң 7-ден 14-ке чедир "Автомобилист" спорт залынга – шыдыраага, ТывКУ-нуң спорт залынга - стол теннизинге; июньнуң 13-тен 15-ке чедир “5 чыл стадионунга” шой көдүреринге; июньнуң 13-тен 18-ке чедир “Субедей” УСК-га – баскетбол биле мини-футболга; июньнуң 15-тен 18-ке чедир шашкиге маргылдаалар болуп эртерин сагындыраал.


Возврат к списку