Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыг кирерин кызыгаарлаан чурумну октябрь 4-ке чедир узаткан

Тывада арга-арыг кирерин кызыгаарлаан чурумну октябрь 4-ке чедир узаткан 14.09.2023

Регион девискээринде апрельдиң 20-де киирген өртке удур онза чурумну октябрь 4-ке чедир узадырын республика чазаа шиитпирлээн. Республика Чазааның албан езузунуң сайтызында чогуур доктаалды парлаан.
Бо чылын Тывада арга-арыгже киреринге контрольду күштелдиргенинден кижилерниң буруузу-биле болган өрттер саны 40 хуу кызырылган. Эрткен чылдың сентябрь 14-те, республиканың арга-арыг фонудзунуң черлеринге 3,5 муң га ниити шөлдүг 11 өрт хып турган болза, бөгүнде ындыг өрттер бүрүткеттинмээн. Бо чоокку хүннерде Тываның чамдык кожууннарынга IV база V класстың бедик болгаш онза өрт айыылы хевээр арттарындан, республиканың удуртулгазы онза чурумну узадыр шиитпирни хүлээп алган.
Арга-арыг кирери, от-көс ажыглаары, кургаг сиген бза бок өрттедири дээн ышкаш, кызыгаарлаашкыннар хевээр арткан. Тайга кирерде кожууннарның арга-арыг ажыл-агыйларында арга-арыг камгалаар инспекторларынга бүрүткедип, азы ТР-ниң Арга-арыг ажыл-агый болгаш бойдус курлавыр яамызындан: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, б. 1Б-ден, тускай бижикти алыр.
Өртке удур онза чурум үезинде чурум үрээшкини дээш торгаалдарны улгаттырган. Хамаатыларга торгаалды 40 муң, юридиктиг черлерге – 500 муң чедир өстүрген.
Республиканың арга-арыг девискээрлеринде кожууннарның арга-арыг ажыл-агыйларында арга-арыг инспекторларының хүн бүрүде дежурныйлаашкынын күштелдирген. Арга-арыг өрттүнден камгаланыр онза чурумну киирген.
Тыва Республикада ОБЯ база регионалдыг арга-арыг яамызы республика чурттакчыларга кызыгаарлаашкыннарны билип, ону хажыт чокка сагыырын чагаан. Өжүртүнмээн чаңгыс таакпы он-он гектар черни узуткап, бойдуска улуг когаралды чедирерин ведомство сагындырган. Бир эвес арга-арыгда өрт үнгенин эскерип кагзыңарза, 112 чаңгыс дугаарже, азы 8 (800) 100-94-00 дугаарлыг “изиг шугумче”, Тываның ХК база ОБ “изиг шугуму” — 8 (39422) 6-02-46 дугаарже долгаарын сагындырып тур.
2023 чылда өрт айыылының сезону эгелээнинден республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринге 3581 га ниити шөлдүг 96 арга-арыг өрттери болган. Оларның дөрттүң биринде кижилер буруулуг.


Возврат к списку