Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада назы четпээннерни аът чарыштырарынга киржирин хоруур

Тывада назы четпээннерни аът чарыштырарынга киржирин хоруур 17.08.2023

Бөгүн Тываның Чазаанга республикада эртип турар аът чарыштарында назы четпээн аът мунукчуларының айыыл чок чоруунуң дугайында айтырыгны сайгарып хуралдаан.
Республика Наадымының үезинде, Тос-Булаккка эрткен аът чарыжынга айыыл-халап чугааны болдурган. Стартче үнгеш элээн каш аъттар тырлы бергенинден, 15 харлыг аът мунукчузу кемдээн. Дыка берге байдалдыг оолду “дүрген дуза” машиназы-биле республиканың 1 дугаар эмнелгезинге чедирген. Эмчилер бүгү аргаларны кылза-даа, элээди оол бо дүне чок болган.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мөчээн оолдуң өг-бүлезинге ханы кажыыдалын илереткеш, оолдуң төрээн болгаш чоок кижилеринге чогуур дузаны болгаш деткимчени көргүзер даалганы берген.
Тыва Республиканың Аныяктар херектери болгаш спорт яамызының 1918 чылдың апрель 18-те № 02/89 дужаалы-биле бадылааны “Аът чарыжы” спорттуң национал хевириниң дүрүмнери" ёзугаар, элээди аът мунукчузу спортчу хеп база шлем-биле хепкертинген, ол ышкаш хоойлу езугаар төлээлеринден чарышка киржир чөпшээрелди алган турганын, Тываның Спорт яамызы илеткээн. Чыл эгезинде болгаш маргылдаа болуп турар хүнде 14 харлаан аът мунукчузу чарыш аъдын хостуг мунарын амдыгаа дээр күштүг дүрүмнер чөпшээрээн.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республикада аът чарыштарынга назы четпээн аът мунукчуларның киржирин түр када соксадып, чүгле 18 хар ашкан аныяктар жокейлеп болур негелдени тургускан.
"Тывада аът мунукчуларының айыыл чок чоруунга негелделерни хоойлужудулга-биле быжыглаан-даа болза, элээди оолдарның берттинип-кемдээр таварылгалары бо-ла демдеглеттинип турар. Ынчангаш бөгүнден эгелеп, аът чарыштарынга 18 хар ашкан спортчуларны киириштирер шиитпирни хүлээп алдым – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. - Бөгүн чогуур дужаал үнүп келир. Чарыштарны организастап тура, айыыл чок чорук хандырттынмаан шаанда, кызыгаарлаашкын хевээр артар. Регионнуң Спорт яамызынга база Аът спортунуң федерациязынга Тывага жокейлерни белеткеп эгелээр даалганы бердим. Келир чылдан эгелеп, тускай белеткел эрткен спортчуларны чарыштарже киириштирер. Дыка хөй көдээде оолдарывыс ышкаш, аът мунукчузу чажындан-на эзерге өскен-даа болза, арга-мергежилди алган турары чугула".
Республиканың элээн каш кожууннарының - Сүт-Хөлдүң, Улуг-Хемниң база Тес-Хемниң төөгүлүг юбилейлери-биле холбашкан улуг хемчеглер удавас Тывага болуп эртер болганда, шиитпирни үндүрери албан. Байырлал хемчеглеринде тыва чоннуң ынак спорту - аът чарыштары база планнаттынган. Ол маргылдаалар назы четкен аът мунукчуларлыг республикада бир дугаар чарыштар болур.


Возврат к списку