Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өрт айыылынга удур ажылдарны амдыгааштан чорудар

Өрт айыылынга удур ажылдарны амдыгааштан чорудар 05.04.2022 Тываның Чазааның аппарат хуралында бир чугула айтырыг – республика девискээринге арга-арыг өрттеринге удур ажылдар кайы хире чоруп турарын чугаалажып көрген. Кожавыс Хакасияда база Минусинскиде часкы өрттер өөскүп эгелээн. Эрткен неделяда агаар-бойдус чылып эгелээрге, бистиң республиканың девискээринде чеди хову өрттери демдеглеттинген. Бо чоокку хүннерде агаарның чылыы 20 градус чылып кээринден, өрт айыылы тургустунуп болур. Ынчангаш Тываның Баштыңы тус чер чагыргалары өрттерни болдурбас дээш шыңгыы хемчеглерни ап, чурттакчы чонга тайылбыр ажылдарын чорударын негээн. Чурттакчылыг черлер чоогунда бок-корумну, ол ышкаш кургаг сигенни кайы хамаанчок өрттедип болбас. Арга-арыг чоогунда чурттакчылыг черлерни долгандыр черни аңдарып, камгалалды кылыр. Өрттүң бир үнүп кээр чылдагааны – эрткен чылгы кургаг сигенни өрттедири шын эвес, харын-даа черниң кырыкы каъдын чок кылып, үнүштер болгаш курт-кымыскаяк дээш, бойдуска когарал чедирип турарын тайылбырлаары чугула деп, ол сагындырган. Кургаг болгаш сырынныг хүнде одагны хайгаарал чок арттырбас. Ажы-төл от-сереңги, кывыычал чүүлдер-биле ойнап турбазын, көрүңер. Бажың чоогу девискээрге от кыпсып, кургаг сиген, бок өрттедири хоруглуг дээрзин билип алыры артык эвес.

Возврат к списку