Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен

Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен 21.02.2019
Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Чыышка эрткен езулалынга киришкен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Айыткалда эрге-чагырганың шупту деңнелиниң органнарын кижини, ооң чаагай чоруун, өг-бүлени долгандыр чугула сорулганы күүседиринче угландырганын, бодунуң комментарийинде демдеглээн.
 "Президент бодунуң айыткалының бирги, кол кезээнге социал деткимче айтырыгларын бир-ле дугаар айытканын дыңнадывыс. Ол ниити угланыышкыннар эвес, а чиге, тодаргай айтыкчылар болду. Ажы-төлге төлевирлерни, ооң иштинде инвалид уругларга ийи катап көвүдедир. Ажы-төлдүг өг-бүлелерге ипотека чиигелдезин 600 муң чедирер. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге – күрүнеден 450 муң рубль чиигелдени тургузар. Бо чылын 90 муң чаштарны ясли-биле хандырар – деп, Кара-оол демдеглээн. - Херек Президентиниң тускай айтыышкыннарын тодарадырында эвес дээрзи илдең. Россия быжыг бут кырында туруп келгени билдингир-дир, чүге дизе ие-чаш дээш сагыш човап, эң кол чөлеңгииш - өг-бүледен деткимчеге ынанып турар. Айыткал, эгезинден делегей харылзааларының кезээнге чедир, өг-бүлениң, бөдүүн кижиниң күзел-бодалы-биле холбаалыг болду. Клубтар тудуу азы «Көдээ башкы», азы парктар, азы библиотекалар болгаш музейлерге үндүрүг хосталгазы – бистиң амыдырап-чурттаар хүрээлеливистиң шынары-дыр». 
Көдээ школаларже ажылдап чоруур башкыларны 1 млн. рубль грантызы-биле деткиир дугайында Тываның эгелээшкинин ам чурт деңнелинче үндүргенин онзалап демдеглээн.
"Бис ынчаар кылып турар бис. Кырындан айтыышкын чокта, боттарывыс, Тываның ыраккы суурларынга орус дыл башкылаарынга белен башкыларга 1 млн. рубль хемчээлдиг грантыны элээн каш чыл бурунгаар тургускан бис. Кадрлар чедишпес деп айтырыгны Россияның Президентизи билип турарын база катап билдим – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Владимир Путинниң Федералдыг Чыышка айыткалында бистиң программавыс «Көдээ башкы» деп атты алгаш, ам федералдыг апарган». 
Бичии хоорайлар болгаш суурларже көжүп, ажылдаар башкыларга 1 млн. рубльди хары угда бээр төлевир программалыг бистиң эгелээшкинивис эң бедик деңнелде деткимчени алган. Школалар эки талаже көскүзү-биле өскерлир апаар. Ол айтырыг талазы-биле угланыышкынны бистен үлегерлээни онза. Владимир Владимирович ол ышкаш, «Көдээ эмчи» программаны шупту эмчилерге чедингир болдуруп, 50 хардан өрү назылыг специалистерни база хаара тудар болган. Арга-дуржулгалыг эмчилер болгаш фельдшерлер суурларже көжүп, тус-тузунда 1 млн база 500 муң рубльдиң хары угда бээр төлевирин алыр».

Возврат к списку