Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Баштайгыларның шимчээшкини» бүгү-российжи уруглар болгаш аныяктар шимчээшкининиң эге салбырлар четкизи немешкен

«Баштайгыларның шимчээшкини» бүгү-российжи уруглар болгаш аныяктар шимчээшкининиң эге салбырлар четкизи немешкен 20.02.2023

Эрткен неделяда Тываның күрүне университединге «Баштайгыларның шимчээшкини» бүгү-российжи уруглар болгаш аныяктар шимчээшкининиң эге салбырын байырлыы-биле ажыткан. Чаа организацияның одуруунче кирген оолдар, уруглар, ылаңгыя педагогиктиг отрядтар дайынчылары чаа шимчээшкинге улуг сонуургалын илереткен. Дээди өөредилге чериниң ректору Ольга Хомушку ол болуушкун-биле оолдарга байырын чедирбишаан, чуртту быжыглаар база экижидеринге онза идегелди кезээде магадылап турар эң күчүлүг күш -  аныяктар деп демдеглээн.
Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг чылдың Айыткалында Уруглар болгаш аныяктарның бүгү-российжи шимчээшкининиң Тывага регион командазын хевирлээринге деткимче чугула херек деп айытканын сагындыраал. Чаа шимчээшкин уруглар кижизидилгезинге, оларның мергежил шилилдезинге, бүгү талалыг сайзыралынга база бот-харыысалгазынга, ниитилелге бүдүштүг амыдырап-чурттаарынга белен болурунга деткимчени көргүзер боор деп, идегелин илереткен. Регионнуң эрге-чагыргазы чаа хөй-ниити тургузуунга бүгү талалыг дузаны көргүзерин аазаан. «Аныяк салгалга күш-ажылга ынакшылды, Ада-чуртунуң база бодунуң салым-чолу дээш боду харыысалгалыг деп медерелди, ниитилелге ажыктыг сорулгаларже угланыышкыннарны хевирлээринге силерден идепкейжи чорукту манап тур бис» - деп, губернатор чагаан.
Январь 27-ден тура, бир ай четпес үе дургузунда, Тывада “Баштайгылар шимчээшкининиң” 24 эрге организациялары тургустунган. РУАШ-тың регион салбырының удуртукчузу Эртине Куулар, республиканың өөредилге черлеринде 24, ооң иштинде 18 школаның баазазында (Кызылда, Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Кызыл, Бии-Хем, Тес-Хем кожууннар), 4 профессионал өөредилге организацияларында (Тываның политехниктиг техникуму, Кызылдың транспорт техникуму, Тываның көдээ ажыл-агый техникуму база и Республиканың эмчи колледж), Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурда «Орнамент» немелде өөредилге төвүнде база Тываның күрүне университединде организациялар тургустунганын чугаалаан.


Возврат к списку