Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бичии суурларында «Сорунза» төлевилел-биле ам база үш культура бажыңы ажыттынар

Тываның бичии суурларында «Сорунза» төлевилел-биле ам база үш культура бажыңы ажыттынар 20.10.2023

Бо чылын Тывада «Сорунза» губернатор төлевилели-биле үш чаа культура бажыңын туткан. Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа, Сүт-Хөлдүң Кара-Чыраа база Тес-Хемниң Ак-Эрик суурларда тудуг ажылдары чоруп турар. Бо чоокку үеде амгы шагның культура-дыштанылга төптериниң делгем өрээлдеринге тус черниң чурттакчылары бөлгүмнер болгаш клуб каттыжыышкыннарынга киржип эгелээр.
Төлевилел керээзи езугаар, чыл төнчүзүнге чедир объектилерни дужаар дээш бригадалар шудургу ажылдап турар: Өвүрде база Сүт-Хөлде чаа клубтар 97 база 94 хуу белен апарган болгаш, удавас бирги аалчыларын уткуп алыр. Тес-Хемде тудугну июль ортан үезинде эгелээнинден, амдыызында ажылдың чартыы кылдынган. Бөгүн тудугда 12 кижи ажылдап турар. Клуб тудуун долгандыр чылыглап, девискээрин херимнээн. Шупту клубтарже чылыгны киирген.
Тус чер чагыргаларының инициативазы база суур чурттакчыларының идепкейи-биле төлевилелди боттандырып, тудуг ажылдарын боттарының күжү-биле кылып турарын сагындыраал.
«Сорунза» төлевилелдиң культура бажыңнарын чаңгыс дөзевилел хевири-биле тудуп турар. Ында библиотеканы база 120 олуттуг көрүкчүлер залын киирген. Бир клубту тударынга бюджеттен 14,5 млн рубль үнер болза, ооң 13 млн-ин республика, а арткан 1,5 млн рубльди - муниципалитет акшаландырар. Бо чылын Көдээ культура бажыңнарының тудуунче 43,5 млн рубльди тускайлаан.
Тывада губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны-биле аргажок эргижирээн көдээ культура бажыңнарының санын эвээжеткен. Чаа үш клубту ажыглалче киирген соонда, ам чүгле алды ындыг объект артар.
Эрткен чылын Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы, Бии-Хемниң Сесерлиг, Таңдының Успенка суурларда «Сорунза» төлевилели-биле үш культура бажыңын туткан. 2021 чылда чеди чаа культура одагларын ажыткан: Өвүрнүң Дус-Дагда, Каа-Хемниң Эржей биле Дерзиг-Аксында, Барыын-Хемчиктиң Бижиктиг-Хая, Бай-Тайганың Кара-Хөлде, Таңдының Кызыл-Арыгда, Сүт-Хөлдүң Кызыл-Тайга суурда.


Возврат к списку