Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Терапия эмнелгезиниң чаа оран-савазынга түр када ажылдап турган халдавырлыг аарыглар эмнелгези ажылын дооскан

Терапия эмнелгезиниң чаа оран-савазынга түр када ажылдап турган халдавырлыг аарыглар эмнелгези ажылын дооскан 19.01.2021
Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия корпузунуң тудуу 2019 чылдың төнчүзүнден доозулган. 
Чаа эмнелгеже элээн каш салбырларны көжүрери көрдүнген турган. Ындыг болзажок, чаа коранавирус пандемиязы бүгү чуртка, ооң иштинде эмнелге ажылынга өскерилгелерни болдурган. Ажыглалче кирип турар чаа эмнелгени Covid-19 халдавырын эмнээр кылдыр эде дерип, эмнелгениң дыка хөй эмчилери чаа мергежилди шиңгээдип алган. 2020 чылдың мартта чаа коронавирус хамчыының эпидемиологтуг байдалы нарыыдааны-биле, аңаа халдавырлыг аарыглар эмнелгезин калбартыр дужаалды үндүрген. А апрельде эмнелгениң ажыл чурумун бадылаан. 
2020 чылдың июнь-июльда Covid-19 пандемиязының эң нарын үезинде республиканың №1 эмнелгезинге 704 оруннуг 8 пульмонология салбарын ажыткан. Халдавырлыг аарыглар эмнээр түр үениң эмнелгези 2020 чылдың май 10-да ажылын эгелээн. Инфекция госпиталынга хүлээп алыр чер, пульмонология база реанимация салбырлары, клиниктиг-диагностика лабораториязы, КТ-кабинет, эндоскопия кабинеди, УЗИ кабинеди, рентген-кабинет, кезиишкин өрээлдери ажыттынган. Эмчилер кислород станциязын, 22 кислород концентраторларын, ИВЛ аппараттарны, ЭКМО аппарадын, хоочураан база чаа эгелээн аарыг кижилерге гемодиафильтрация кылыр аппараттарны, УЗИ аппараттарны, компьютерлиг томографтарны, көжүп чоруур R-аппараттарны база өске-даа дериг-херекселдерни ажылынга ажыглап эгелээн. Түр када ажыткан инфекция госпиталынга инфекционист, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, эндоскопист, отоларинголог болгаш өске-даа специалистерни хаара туткан бригадалар ажылдаан. 
Госпитальга 5 муң ажыг аарыг кижилер, ооң 200 ажыы көдээ чурттакчылар чыдып эмнеткен. 2020 чылдың май 10-дан декабрь 31-ге чедир ук эмнелгеге Covid-19 аарыын эмневишаан, хирургия, нейрохирургия, урология, травматология, ЛОР аарыглар шугуму-биле 39 кезиишкиннерни, 2 муң ажыг шарыышкыннарны, 70 плевралдыг пункцияларны, 327 эндоскопия шинчилелдерин кылып, 3 муң ажыг рентгеннерни тырттырып, 2 муң хире УЗИ-ни эрттирген. 3387 кижи КТ-ни эрткен, Covid-19 аарыг 2083 таварылга илереттинген.
Эмнелгениң аарыг кижилеринге лабораторлуг шинчилелдерни дарый чорудары кол айтырыг турган. Эмнелгениң лабораториязы 262137 шинчилелди, ооң 64,1 хуузунга биохимиктиг хыналданы кылган. 
Тывада хамчык аарыг чавырылганы-биле, ам ында ажылдар доозулган. Бөгүнде аарып турар кижилер халдавырлыг аарыглар эмнегезинде эмнедип чыдар. Республиканың Кадык камгалал яамызының чөпшээрээни-биле түр када ажыткан турган инфекция госпиталы хагдынган. Улуг арыглаашкын кылган соонда, аңаа терапия корпузу ажылын эгелээр. Ооң баазазынга элээн каш салбырлар база республиканың клиниктиг-диагностика төвү ажыттынар. Эмнелгениң арткан кезектери болгаш албаннары ам анаа чурум-биле ажылдаар аргалыг.

Возврат к списку