Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Мээң бизнезим» төп Тываның 500 ажыг сагынгыр-тывынгыр кижилеринге дузалаан

 «Мээң бизнезим» төп Тываның 500 ажыг сагынгыр-тывынгыр кижилеринге дузалаан 23.09.2021

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгарлыкчы санал-оналды деткиири» национал төлевилел-биле ажылдап турар «Мээң бизнезим» төп таварыштыр, Тываның сайгарлыкчылары каттышкан күрүне ачы-дузаларын ап турар.

Төп бо чылдың сес айының иштинде, хөй кезиинде боттарын ажыл-биле хандырттынган хамаатыларга, ниитизи-биле 500 ажыг сайгарлыкчы чорук субъектилеринге деткимчени берген.

Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорук деткиир фондузунуң дараазында төптеринде бөлүк ачы-дузаларны халас чедирип турар:

- Сайгарлыкчы чорук деткиир төпте;

- Кластерлиг хөгжүлде төвүнде;

- Улусчу ус-дарганнаашкын төвүнде;

- Экспорт деткиир төпте.

Бөгүнде «Мээң бизнезим» төп өөредилге хемчеглери, продукцияны садып-саараары, патент шинчилээшкинин кылыры, продукция стандартизациязы болгаш сертификациязы, продукцияны брендилээри, smm-үделге, экпорт керээзин чорудары, даштыкыдан садып алыкчыны дилеп, шилиири дээн ышкаш, 11 аңгы комплексилиг ачы-дузаны көргүзүп турар.

Сайгарлыкчылар ортузунда консультациялыг ачы-дузалар, өөредилге хемчеглери, шуулганнар болгаш конкурстар эң хереглелдиг болган. Чижээ, төп-биле кады сырый ажылдаанының ачызында, Тывадан бизнестиң 150 ажыг төлээлери “Чедиишкинниг өг-бүле – Тываның чедиишкини”, “Ажыл-биле бот-хандырылга” шуулганнарга база Тюмень хоорайга “СУП-2021” делегей чергелиг форумга киришкеннер.

Сайгарлыкчы чорук деткиир фондунуң ажылы-биле, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринде 34 ажылчын олутту камгалап арттырган.

Хуу бүдүрүлгелер база ажыл-биле боттарын хандырттынган хамаатылар үстүнде айыттынган ачы-дузалардан аңгыда, республикада сайгарлыкчы чорук адырында бар күрүне деткимчелеринге хамаарыштыр тодаргай тайылбырларны алыр аргалыг. Күрүне программаларынга киржир негелделер дугайында медээлерни Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорук деткиир фондузунуң дараазында адрезинге чеде бергеш, тодарадып ап болур: Кызыл хоорай, Тыва эки турачылар кудумчузу, б.18 (2 каът). Бо телефонче долгап база болур: +7 (39422) 3-62-02.

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгарлыкчы санал-оналды деткиири» национал төлевилел Россияда сайгарлыкчы чорук климадын бүгү талалыг экижидеринче угланганын сагындыраал.


Возврат к списку