Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның ДОСААФ-ының 90 чылынга алдар болдурган авточарыш Тывада чоруп турар

Россияның ДОСААФ-ының 90 чылынга алдар болдурган авточарыш Тывада чоруп турар 09.08.2017
 "Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри" губернатор төлевилели-биле авточарышты Россия Федерациязының Күрүне тугунга база Россияның ДОСААФ-ының 90 чылдаанынга тураскаадып организастаан. Регионнуң элээн каш яамылары, Тывада ДОСААФ база «Дайынчы акы-дуңма» хоочуннар организациязы ону эгелээн.  
 Авточарыштың ийиги чадазы август 20-22 хүннеринде эртип, Таңды, Тес-Хем база Эрзин кожууннарның чурттакчылыг 9 суурун хаара тудар. Ол черлерге культурлуг программаларны: концерттерни, аныяк армейжилерниң хол-биле сегиржип алыышкынның аргаларын көргүзүп, автоматты чазып, чыырын сонуургадыр. Ада-чурттуң Улуг, Афган база Чечен дайыннарының киржикчилериниң дугайында көжүп чоруур делгелге-музей база ажылдаар. 
 Август 20-де чарыш Кызылдан стартты алыр, орук ара Бай-Хаак суурга доктаар. Ол-ла хүн Балгазын биле Кызыл-Арыг суурларга кирер. Куран, Шуурмак, Самагалтай база Белдир-Арыг суурларның чурттакчылары моточарыштың киржикчилерин август 21-те уткуурлар. А август 22-де олар Бай-Даг биле Эрзин суурларга чеде бээр. Чарыштың киржикчилери РФ-тиң Күрүне тугунуң хүнүнде Кызыл хоорайже дедир аъттаныптарлар. 
 ДОСААФ-тың Тывада салбырының удуртукчузу Сергек Шактар авточарыштың бирги чадазы июль айда эрткен дыңнаткан. Ынчан Тээли, Ак-Довурак, Чадаана, Шагаан-Арыгга четкеннер. Тываның политехниктиг, көдээ ажыл-агый, транспорт база тудуг техникумнарының сургуулдары, Кызылдың 9 база 14 дугаар школаларының өөреникчилери - чарыштың идепкейлиг киржикчилери.  
 Авточарыштың үшкү чадазы сентябрьда болур, ынчан Каа-Хем биле Тожу кожууннарның чурттакчылыг черлеринге чедер. Тыва Республикада ДОСААФ биле «Дайынчы акы-дуңма» организация "Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри" губернатор төлевилелиниң идепкейлиг киржикчилери. Олар республикада өзүп олурар салгалдың патриотчу кижизидилгезинге улуг рольду киирип чоруурлар.

Возврат к списку