Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тожунуң ивижилери Якутияда

Тожунуң ивижилери Якутияда 18.03.2023

Тожунуң ивижилер командазы Саха Республикада Нерюнгрин районнуң Иенгра деп суурунда болуп эртип турар чаңчыл болган Делегей чергелиг чемпионата киржип турар. Чемпионатка «Делегейниң ивижилери» деп делегей чергелиг ассоциация деткимчезин көргүскен. Арктика чөвүлелиниң кежигүннери болур чурттардан, Моолдуң болгаш Кыдаттың соңгу чүктүң ивилерин азырап өстүрүп турар арга-дуржулгалыг областары чемпионаттың киржикчилери болган.

Тываны «Шулун» көдээ ажыл-агый кооперативиниң ивижилери Артур Мырлаа, Аяна Бараанның өг-бүлези база «Өдүген» муниципал унитарлыг бүдүрүлгеден Айдың, Олесья Чашпаннар төлээлеп турарлар. Тываның командазы маргылдааның баштайгы хүнүнде өске киржикчилер-биле кады шанактар ажыр шураарынга, эр, херээжен улус аразынга аргамчы октаарынга мөөрейлешкен.

Оон аңгыда маргылдаада калбак хаактарга мерге тудуп алгаш маңнаар, ивилер тудар, шанактыг ивилерге чаржыры дээш оон-даа өске холушкак чарыш база кирип турар. Чемпионатка кышкы үеде от салырынга, одагга балык мүнү хайындырарынга, чадыр өг тигеринге, иви шанактаарынга, снегоход башкарарынга, иви кежин эттээринге тергииннерни илередир.

Ук хемегниң программазында делегей чергелиг «Арктиканың бүрүнү-биле өскерлип турар бойдузунга ивилерни доктаамал өстүрери» деп конференция, ассоциация эргелелиниң ээлчегден дашкаар «Делегейниң ивижилери» деп хуралы, «Кара чаңгыс Иенгра» этно-туриси комплекс тудуунуң проктизиниң таныштырылгазы, «Арктика» аттыг шенелде школа-интернаттың өөреникилери-биле ужуражылга, якут чоннуң ус-шеверлериниң делгелгелери болгаш мастер-класстары база кирип турар.

Саха (Якутия) Республиканың Баштыңы Айсен Николаев бодунуң телеграмм-каналында делегей чергелиг чемпионат бистиң чуртувуста кончуг чугула адырның келир үеде хөгжүлдезиниң үндезини болур дээрзин демдеглээн.

«Бистиң республикавыс делегейниң ивижилериниң эп-найыралдыг чугаалажыр, ужуражыр чери апарганынга өөрүп тур бис. Нерюнггрин районнуң Иенгра суурунга чемпионатка киржири-биле Россияның, Моолдуң, Кыдаттың, Гренландияның, Исландияның ивижи регионнарындан иви ажыл-агыйының бурун ёзу-чаңчылдарының кадагалакчылары болур 13 команда чыглып келген» - деп, республика баштыңы чугаалаан.


Возврат к списку