Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирь федералдыг округта медицинаның дээди өөредилге черлери Тываның доозукчуларынга 120 тускай олуттарны аңгылаан

Сибирь федералдыг округта медицинаның дээди өөредилге черлери Тываның доозукчуларынга 120 тускай олуттарны аңгылаан 07.06.2022 Тываның Кадык камгалал яамызы Сибирь федералдыг округтуң медицина дээди өөредилге черлеринче тускай сорулгалыг олуттарже документилерни июньнуң 20-ден хүлээп эгелээн. Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының (ЕГЭ) түңнелдери-биле химияда, биологияда база орус дылда 39-40 баллдан өрү көргүзүглүг доозукчулар-биле тускай сорулгалыг олутка өөренир керээлерни чарар. Новосибирскиниң күрүнениң медицина университеди эң-не бедик баллдарны – химия биле биологияга 50-ден куду эвес көргүзүгнү негээн.

Бо чылын Сибирьниң эмчи “вуз”-тары Тываның доозукчуларынга шупту 120 олутту берген. "Эмнээшкин херээ" деп мергежилче Алтайның күрүнениң медицина университеди - 33, Кемеровонуң – 10, Новосибирскиниң – 2, Россияның Кадык камгалал яамызының Сибирьниң күрүнениң мединституду – 45 тускай олутту аңгылап берген. "Педиатрия" деп мергежилче Кемеровонуң мединституду - 10, Сибирьниң күрүнениң мединституди – 30 олутту тускайлаан.

Абитуриентилер шилилдеже дараазында чүүлдерни дужаар:
- хол-биле бижээн билдириишкин (майык езугаар);
- бодун шынзыткан документиниң хоолгазы (паспорттуң 1-ги база киир бижилге хаккан арыннары);
- аттестаттың азы ортумак тускай өөредилге черин дооскан дипломунуң хоолгазы.
Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы документилерни дараазында адреске хүлээр: Кызыл хоорай, Салчак Тока кудумчузу, б. 14.

Тускай угланыышкын-биле өөренир керээниң өзек пунктузу - өөредилге программазын шиңгээдип дооскан соонда, үш азы оон хөй чыл иштинде тодаргай эмнелге организациязынга ажылдаары албан дээрзин билзе чогуур. Бир эвес доозукчу кижи бодунга алган хүлээлгезин күүсетпес болза, хамаатының өөредилгезинче федералдыг бюджеттен угландырган чарыгдалдарны торгаал кылдыр эгидер. Бир эвес тускай сорулгалыг өөредилге керээзин чарган студент өөредилгезин дооспайн барза, ону өөредиринче чараан түң хире акша-хөреңгини эгидер.

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Билиг-мергежил бедидер төвүнүң 8(394-22)24039 дугаарлыг телефонунче долгааш, дээди медицина өөредилге черлеринче дужаап кирер талазы-биле айтырыгларга тайылбырны ап болур.

Возврат к списку