Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас

Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас 30.01.2019
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының эпидбайдал талазы-биле мониторинг килдизиниң дыңнатканы-биле, грипптеп аарааш эмчи дузазын алган кижилерни саны 42,4 хуу өскен. 
Неделя иштинде 10 муң кижиге онааштыр 25,8 көргүзүглүг, 1207 аарыг демдеглеттинген. Ооң 87 хуузунда бичии уруглар аараан. Лаборатория 13 таварылганы халдавырлыг грипп деп бадыткаан, ооң 9-зу А H3N2 хевирниң база 3-ү - Аpdm H1N1 хевирниң гриви, ынчап кээрге грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ындыг. Тывада ниитизи-биле эпидбайдал амдыызында нормада.  
Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының штаб хуралында, Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң специалистери-биле бүгү чуртта грипп аарыының байдалын база аарыг-биле демиселдиң дугайында сайгарып чугаалашкан. Грипптиң А база В халдавырындан аарыыр чорук Европа регионнарында көвүдээнин дыңнаткан. 
Россия Федерациязын алырга, Төп регионда эпидемиологтуг байдал - 41,3 хуу, Урал федералдыг округда - 38,5 хуу, Ыраккы чөөн чүк федералдыг округда – 62 хуу четкен. Сибирь федералдыг округда: Красноярскда - 26,7 хуу, Новосибирскиде 18,1 хуу, Улан-Удэде – 33,7 хуу, Барнаулда – 36,8 хуу, Кемеровода – 79,7 хуу көдүрлүүшкүннүг.  
Штаб хуралында грипп халдавырынга удур чурумну күштелдирер дугайында шиитпир хүлээп алдынган: эмнелге, өөредилге, назы четпээн уруглар база социал албан черлеринге, ол ышкаш коллективтерге маска чурумун шыңгыы сагыыр, вируска удур эмнерниң курлавырын контрольга алыр. 
Февраль 4 база 5-те, байырлал дыштаныр хүннеринде, дежурствону организастаар, аарыгга мониторингини чорудар, Дүрген эмчи дузазының төвүнге немей ийи бригаданы быжыглаар. 
 ТР-ниң Кадык камгалал яамызының эпидбайдалга мониторинг килдизи.

Возврат к списку