Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Санкт-Петербургтуң истелге органнары Тываның чурттакчызының чок болганы-биле кеземче херээн оттурган

Санкт-Петербургтуң истелге органнары Тываның чурттакчызының чок болганы-биле кеземче херээн оттурган 10.02.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазын алган дораан, регионда кижиниң эрге-ажыының талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Александр Адыгбай республиканың чурттакчызы Айдыс Чындыгырның мөчээни муңгаранчыг болуушкун болган Санкт-Петербург хоорайже ажыл-агыйжы сургакчылаашкынче үнүпкен.

Санкт-Петербургда кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Светлана Агапитова-биле кады ажылдаанының соонда, Санкт-Петербург хоорайда Мария эмнелгезиниң ажылдакчыларынга онааштыр кеземче херээн оттурган. РФ-тиң Истелге комитединиң Санкт-Петербург хоорайда кол истелге эргелелиниң Төп район талазы-биле истелге килдизиниң ажылдакчылары истелгени чорудуп турар.

Санкт-Петербургда кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээниң деткимчезинде, Александр Адыгбайга херекти истээр мурнунда хынаан документилери-биле таныжар арганы берген. Кижиниң эрге-ажыының камгалакчылары хоорайның Мария эмнелгезинге, РФ-тиң Истелге комитединиң Санкт-Петербург хоорайда кол истелге эргелелиниң Төп район талазы-биле истелге килдизинге ажылдаан соонда, корум-чурум камгалаар органнар РФ-тиң кеземче хоойлузунуң 293 чүүлү-биле херекти оттурар деп шиитпирни хүлээп алган.

Кеземче херээн оттурганы Санкт-Петербургтуң адвокаттар коллегиязындан мөчээн кижиниң төрээннериниң сонуургалдарының төлээлекчизи адвокатка херектиң документилери-биле таныжар, истелгениң чорудуунга чогуур инициативаны киирер арганы берген.

Тываның Баштыңының даалгазы-биле Тыва Республикада кижиниң эрге-ажыының талазы-биле бүрүн эргелиг төлээзи 2024 чылдың январь 31-де Санкт-Петербург хоорайның Мария эмнелгезиниң ажыл-агый өрээлинге тывылган мөчү - республиканың чурттакчызы Айдыс Чындыгырның канчаар чок болганынга хыналданы чорудар дилегни Россия Федерациязының Истелге комитединиң даргазы Александр Бастрыкинниң база Санкт-Петербургда кижиниң эрге-ажыының талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Светлана Агапитованың адынче кииргенин сагындыраал.


Возврат к списку