Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаа делгемнер» марафонну 70 ажыг млн кижи көрген

«Чаа делгемнер» марафонну 70 ажыг млн кижи көрген 19.05.2022 «Чаа делгемнер» федералдыг чырыдыышкын марафону российжилерниң сонуургалын хаара туткан. Ийи хонук иштинде марафоннуң дамчыдылгазын 70 млн кижи көрген.

Марафон – Россияның «Билиг» ниитилелиниң тускайлаң ажыл-дуржулгалыг болгаш улуг хемчээлдиг ажылы болур. Марафонда беш дискуссия шөлдери ажылдап турар, спикерлер - Президентиниң парлалга секретары Дмитрий Песков, РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчылары Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, РФ-тиң даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров, Россия Банкызының даргазының бирги оралакчылары Ольга Скоробогатова болгаш өскелер-даа сөстү алганнар.

Тывадан оолдар, уруглар – Кызылдың 3, 12 дугаар школаларының, Чаа-Хөл суурнуң ортумак школазының база Тыва Республиканың Күрүне лицейиниң 9-10 классчылары Дмитрий Песков-биле ужуражылгага киришкенин сагындыраал. Олар улуг класстарның бүгү-российжи Чырыдыышкын оюннарының финалында база киржип турарлар. Кижиниң бүгү талалыг сайзыралынче угланган интеллектуалдыг-спортчу эртемнерге хөй мергежилдиг маргылдаа болур. Ол оюннар «Чаа делгемнер» марафоннуң программазында онзагай болуушкун болган.
Марафоннуң эрткен ийи хүнүнде, төрээн чуртка ынакшыл, эки турачы чорук, чурттуң саң-хөө хамаарышпас чоруу, транспорт адырының база камгалал-үлетпүр комплекизиниң чедиишкиннери, онлайн-садыглаашкынны хөгжүдери, импортту солууру, делегей экономиказының кыйгылары болгаш трендилериниң дугайында айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.
«Чаа делгемнер» федералдыг марафон —  шылгараңгай күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчылары, бизнестиң, эртемниң, культураның, спорттуң лидерлери киришкен 200 ажыг лекторлар болгаш дагдыныкчыларның 220 ажыг шак дургузунда  чырыдыышкынныг ажылы-дыр. Марафоннуң программазын marathon.znanierussia.ru сайтызындан көрүп болур. Россияның «Билиг» ниитилелиниң сайтызындан, партнерларның Контактыда болгаш өске-даа курлавырларда арыннарындан марафон шөлдеринден онлайн-дамчыдылганы күзелдиг кижи бүрүзү көрүп болур.
Россияның «Билиг» ниитилелиниң парлалга албанының телеграм-каналында марафоннуң медээлерин хайгаараңар.

Возврат к списку