Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Шагаан-Арыгда аварийлиг-катап тургузуушкун ажылдарынче федералдыг төп биле кожа-хелбээ регионнар эвилелдешкен

Тываның Шагаан-Арыгда аварийлиг-катап тургузуушкун ажылдарынче федералдыг төп биле кожа-хелбээ регионнар эвилелдешкен 07.03.2024

Хакасиядан 3,5 МВт күчүлүг мобильдиг котельнаяны бо дүне Кызылга эккелген, а Москва, Кемерово, Новосибирск, Красноярсктан котельнаялар орукта кел чыдар. Чылыдыр үрер пушкалар чүдүрген Ан-74 борт Красноярскдан дүне ужуп үнүпкен. Россияның ОБЯ-зы 80 үрдүрер пушкаларны база 200 электроконвекторларны эккээр. База бир чүък машиназы Кемероводан чоруп олурар.

Россияның Онза байдалдар яамызының тускай борту Новосибирск облазындан Кызылда ужуп келген. Россияның ОБЯ Ан-74 самолет бортунда чылыг пушкаларын база чылыдыкчыларны немей эккелген. Ол бүгү дузаламчыны Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчыларынга, социал ужур-дузалыг объектилерни, чуртталга бажыңнарын база иштики чылыг четкилерин чылыдары-биле хуваар.

Омск облазының губернатору Виталий Хоценконуң даалгазы езугаар, Омсктан Тываже 200 конвекторну чоруткан.

"Дүүн кежээ дериг-херекселдер партиязы үнүпкен. Омск облазы айыыл халапка таварышкан өске регионнарга, кижилерге дуза кадарынга белен" - деп, регионалдыг энергетика сайыды Владимир Шнипко дыңнаткан.

Россияның Онза байдалдар яамызының дөрткү тускай борту Тываже үнүпкен. Москваның «Жуковский» аэропортундан Россияның ОБЯ-ның Ил-76 самоледу Кызылче ужупкан. Шагаан-Арыгның чурттакчы чонун база соцобъектилерин чылыдылга болгаш изиг суг-биле хандырар 2 модульдуг котельнаяларны бортта чүдүрген.

Россияның ОБЯ-зының баштыңы Александр Куренковтуң даалгазы-биле, когараан кижилерни чайладып көжүрер санитарлыг борт база чылыг хандырылгазын хандырар дериг-херекселдерлиг самолеттар регионда ужуп келген.


Возврат к списку