Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Араттар көдээ туризм адырында ачы-дуза чедирер эргени алган

Араттар көдээ туризм адырында ачы-дуза чедирер эргени алган 07.12.2022

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы көдээ черлерде туризмниң сайзыралынче чогуур негелдерни доктааткан. РФ-тиң Юстиция яамызы ол доктаалды бүрүткээш, Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының сайтызында салган. Көдээ черге келген аян-чорукчуларны изиг болгаш соок суг-биле хандырарын документиде айыткан. Суг хандырылгазы чогумчалыг эвес черлер бир хонукта чедер курлавырны белеткээр. Кулерге азы савага ижер сугну халас тургузары – албан кылыр негелде.
«Көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлери бо шиитпирниң ачызында, көдээде туризм адырынга ачы-дузалар көргүзер эргени алганнар. Көдээниң бүгү аргаларын ажыглаар» - деп, Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Дмитрий Вахруков демдеглээн.
Тыва - аграрлыг республика. Көшкүн чоннуң мал ажыл-агыйы - дыка хөй аян-чорукчуларны сонуургадып турар. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы база ТР-ниң Туризм агентилели бадылаттынган негелделер езугаар ук угланыышкынның хөгжүлдезинге медээни берген.
«Көдээ туризмни хөгжүдер талазы-биле Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле кады боттандырар планнарывыс бар. Чаа, тодаргай негелделерге даянып, чаа төлевилелдер көстүп келирин манаар бис. Бистиң малчыннарывыс туристерни хүндүлеп, уткуп, боттарының амыдыралын оларга көргүзүп чоруурлар. Ам оон немелде акшаны ажылдап алырлар боор» - деп, ТР-ниң туризм агентилелиниң директору Ай-Хан Догур-оол чугаалаан.
Экономиктиг хөгжүлде яамызы ниити ажыглалдың санитарлыг объектилеринге, туристер чурттаар бажыңнарның хемчээлинге, өрээлдерниң чырыынга, удуур чериниң хемчээлинге, дерээнинге негелделерни ажылдап киирген.
«Агро болгаш көдээ туризмге аян-чорукчуларның талазындан сонуургал улгаткан болгаш, ындыг негелделерни кииргени – үениң негелдези. Чамдыктарда, аян-чорукчу кижиниң көрүжү-биле, көдээде дыка солун объектилерде аалчыны хүлээп алыры, айыыл чок чорукту хандырары дээн ышкаш, хензиг-ле чүүлдерже кичээнгей салдынмаан болур» - деп, Россияның туроператорлар ассоциациязының күүсекчи директору Майя Ломидзе тайылбырлаан.


Возврат к списку