Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Бойдусту камгала — батарейканы дужаа» деп экология акциязы чоруп турар

Тывада «Бойдусту камгала  — батарейканы дужаа» деп экология акциязы чоруп турар 21.11.2022 «Бойдусту камгала — батарейканы дужаа» деп экология акциязын Тываныӊ арга-арыг камгалаар төвү чоннуӊ хөй санныг дилээ-биле организастаан. Ук акцияны база катап эрттирериниӊ дугайында чон дилээн.
Школаларга, садыгларга, организацияларга, хөй квартиралыг бажыӊнарга батарейка чыыр аӊгы контейнерлерни боттары кылып алгаш, ол савазы дола бээрге, Тываныӊ арга-арыг камгалаар төвүнге эккеп турганнар.
2020 чылда экология акциязынга Тываныӊ чурттакчылары 2000 ажыг батарейканы дужааган. Ол дээрге 41440 дөрбелчин метр черниӊ хөрзүн довураан химиктиг элементилерден хоранналбас кылдыр камгалап алганы-биле деӊ болур. А ол хире девискээрде 6216 ыяш өзүп, 4144 дедир-даваннар, 2072 чараа-чечен, түмен сая курт-кымыcкаяк чурттап турар.
Төрээн чериниӊ бойдузун хумагалап чоруур буянныг кижилерниӊ дужааган батарейкаларын болбаазырадыры-биле Екатеринбург хоорайда «Ведущая Утилизирующая Компания» ниитилелге дамчыдып берген.
«Бойдусту камгала  — батарейканы дужаа» акция 2023 чылдыӊ май 25-ке чедир уламчылаар. Акцияга киржир күзелдиг кижи бүрүзү эрги батарейкаларны дараазында адреске эккеп дужаар: Кызыл хоорай, Загородный кудумчузу, бажыӊ 23, (РПС баазазыныӊ кезээнде).

Возврат к списку