Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Каа-Хем уургайында садып турар хөмүрнүң өртээн хынаан

Тываның Баштыңы Каа-Хем уургайында садып турар хөмүрнүң өртээн хынаан 25.10.2021 Октябрь 20-де Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чадаана уургайының хөмүр чүдүрер пунктузунга кандыг-даа сагындырыг чокка чедип, хөмүр өртээн хынаан. Тываның Чазаа октябрь 16-да №547 доктаалды хүлээп, Каа-Хем биле Чадаана уургайларында хөмүр өртээн тоннада 2220,10 рубль кылдыр доктаатканын сагындыраал. Тываның даг-руда компаниязы ол хүнден  эвээжеткен өртек-биле кадыг одаар чүүлдү садып турар.
Владислав Товарищтайович ажыл хүнү адакталып турда, Чадаананың хөмүр уургайынга четкен. Оочурда машина-балгаттың хөйү-даа кончуг.
Үндүр садар кассаның көзенээнде бир тонна хөмүр-даштың өртээ 2220,10 рубль деп чарлалды аскан. Республика баштыңы хөмүр садып ап келген кижилер-биле чугаалашкан. Боттуң хереглелинге дээш дөрт ажыг тонна хөмүр садып алырын бир садып алыкчы чугаалаан. Чыраа-Бажы суурга чедир ЗИЛ автомашинага сөөртүп чедирер. Ийиги кижи база бодунга садып алыр деп турарын дыңнаткан. Кайызы-даа туда акша-биле санажырлар.
«Уургайдан хөмүрнү Тываның Чазааның тургускан өртээ 2220,10 рубль-биле садып турарын көрдүм. Хөмүр өртээн бадырыптарга, өг-бүлениң акша-хөреңгизинге камгалгалыг апарганын чаңгыс чер-чурттугларывыс чугаалады. Бистиң шиитпиривис шын болганынга, оон эки бадыткал кайда боор. Чонга садар хөмүрнүң өртээ таарымчалыг болурун хевээр арттырар дээш, бүгү-ле хемчеглерни алыр бис” – деп, Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.
Үндүр чүдүрер пункт 15.00 шакка чедир ажылдаар дээн чарлалды көргеш, республика баштыңы кассаның ажылдаар шагын сонуургаан. Уургайже кара даң бажындан оочурлаарын соцчеткилерде бижээнинге бүзүрээр чүве болза, мында ээлчээн манаан кижилерни ол үеге чедир эрттирип шыдавас хевирлиг деп, республика баштыңы бодалын илереткен. Ону кассага уругга чугаалаарга, херек кырында 17.00 шакка чедир ажылдап турарын, а чарлалды эдип четтикпээнин чугаалаан. Шын эвес дыңнадыгны дораан эдип алырын, оон башка садып алыкчылар будалы бээрин, Владислав Товарищтайович сагындырган.

Возврат к списку