Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Төп-Азия төөгү номчулгалары” – төөгүнүң чаа арыннарын ажыдар дилээшкиннерде

“Төп-Азия төөгү номчулгалары” – төөгүнүң чаа арыннарын ажыдар дилээшкиннерде 09.06.2022 Бөгүн, июнь 9-та, Кызыл хоорайда “Төп-Азия төөгү номчулгалары” деп V делегей чергелиг эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээн. Ооң ажылында Россияның регионнарындан, Моолдан, Киргизия, КУР, Казахстан амгы гуманитарлыг билиглерниң төөгү, археология, этнология, философия, этносоциология, шажын чүдүлге айтырыгларын чоруур эртемденнер, Россияның болгаш регионнарның төөгүзүнүң шинчилекчилери, дээди өөредилге черлериниң башкылары, архив болгаш музей ажылдакчылары, студентилер киржип турар.

ТР-ниң Эртем талазы-биле агентилелдиң директору, төөгү эртемнериниң кандидады, доцент А. Стороженко эртем-шинчилел конференциязын ажыдып, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Е. Хардиковага сөстү берген. Ол төөгү эртемнериниң доктору, профессор З.Ю. Доржунуң 2012 чылда эгелээни эртем-практиктиг конференциязы төөгүнү “коптарып” чоруур кижилерге чаа сорулгаларны берип, чаа танышты ажытканын демдеглевишаан, Тываның Баштыңының өмүнээзинден байыр чедириишкинниң сөстерин дамчыткан. “Россияның регионнарының, ылаңгыя Енисей Сибири биле Тываның төөгүзүнүң арыннарын шиничээлээрде чаа көрүш-биле көөрүн үе негеп келген. Конференция киржикчилериниң мурнунда хөй-ниити болгаш политиктиг амыдыралдың бөгүнгү хөй талалыг болуушкуннарынга чаа шинчилелдер база түңнелдерни үндүрер белен эвес ажылдар манап турар. Чурагайлиг депшилге үезинде Төп Азия чоннарының төөгүлүг оруун, хөгжүлделиг сайзыралын камгалап арттырар ажылдарны чорудары чугула. Енисей Сибири төлевилели-биле регионнуң төөгү-культурлуг тураскаалдарының дугайында медээлерни чурагайжыдарының кады кылыр төлевилелдерин боттандырар ажылдарга үре-түңнелдиг кады ажылдажылганы күзедим” – деп, бижикти номчаан.

Конференцияның баштайгы кезээнде, Тыва Республиканың эртемниң алдарлыг ажылдакчызы, төөгү эртемнериниң доктору, поофессор, Ада-чурт төөгүзүнүң кафедра эргелекчизи, Тываның күрүне университедин база ооң төөгү факультедин тургузарынга улуг үлүг-хуузун киирген улуг Башкы Зоя Юрьевна Доржунуң юбилейлиг төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирбишаан, “РФ-тиң эртемниң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты тывыскан.

Философия эртемнериниң доктору, профессор, РЭА СС философия болгаш эрге-хоойлу институдунуң кол эртем ажылдакчызы Юрий Попков (Новосибирск), Россияның Эртемнер академиязының академиги Борис Банзаров (Улан-Удэ), төөгү эртемнериниң доктору, Сибирь федералдыг округтуң профессор Владимир Дацышен (Красноярск), төөгү эртемнериниң доктору, профессор Николай Дроздов (Красноярск) база илеткелдерни кылган.

Эртем-практиктиг конференция 3 аңгы угланыышкында ажылдап турар. Аңаа шупту 50 хире илеткелди дыңнап, бодалдар солчулгазын чорудар.

Возврат к списку