Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага хамаатыларны шериг албанынче керээ-биле шилип чорудар ажылды калбаа-биле чорудар

Тывага хамаатыларны шериг албанынче керээ-биле шилип чорудар ажылды калбаа-биле чорудар 22.03.2023

РФ-тиң Чепсектиг Күште­ринче хамаатыларны керээ ёзугаар шилип чорудар талазы-биле хем­чеглерни 2023 чылда Тыва Республиканың шериг комиссариаттары канчаар чорудуп турарының дугайында чөвүлел хуралды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг март 21-де эрттирген.

Чөвүлел хуралга ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Т.Б. Куулар, ТР талазы-биле кол федералдыг инспектор А.Г. Вавилихин, Тыва Республиканың шериг комиссарының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар А.В. Басенков, республиканың яамыларының сайыттары дээш өске-даа харыысалгалыг албан-ду­жаалдыг даргалар олурушкан.

РФ-тиң Чепсектиг Күштеринче чеже хамаатыларны керээ ёзугаар шилип чорудар талазы-биле 2023 чылда даалгаларны кожууннарның шериг комиссариаттарынче чорутканын, олар ол даалгаларны муниципалдыг эрге-чагыргаларга чедиргенин республиканың шериг комиссарының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар А.В. Басенков чөвүлел хуралга дыңнаткан. Хамаатыларны Чепсектиг Күштерже керээ ёзугаар шилип чорудар талазы-биле ажылга тайылбырны калбаа-биле чорударының чугулазын, аңаа патриотчу болгаш өске-даа хөй-ниити организацияларны идепкейлиг хаара тударын А.В. Басенков чу­гаалаан.

Чепсектиг Күштерже керээ ёзугаар шилип чорудар хамаатыларның эмчи шинчилгезин дүрген болгаш өй-шаанда эрттирер дээш, кандыг хемчеглерни ап чорударын ТР-ниң кадык камгалал сайыды А.К. Югай илеткээн.

Чепсектиг Күштерже келдириишкин ажылдарынга 26 млн рубльди, тускай дайынчы операцияның киржикчилериниң өг-бүле­лериниң деткимчезинге 225 млн рубльди 2022 чылда регионнуң бюджединден чарыгдаанын, а 2023 чылдың эрткен үезинде 11 млн рубль чарыгдаттынганын республиканың саң-хөө са­йыды О.С. Достай дыңнаткаш, Чепсектиг Күштерже ха­маатыларны керээ ёзу­гаар шилип чорудар ажылга акшаландырыышкынның дөстерин дилеп тыварын чу­гаалаан.

Россияның Чепсектиг Күштеринге керээ ёзугаар шериг албаны эрттирерин суртаалдаар, массалыг информация чепсектеринге агитация ажылдарын калбартыр, хамаатылар шеригже чоруурунга идиглиг бүгү хемчеглерни ап чорудар саналдарны чөвүлел хуралдың киржикчилери деткээн.


Возврат к списку