Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва Экспо-2015» делгелге-ярмарканың чылда бараан эргилдези 40, 7 млн. рубль четкен

 «Тыва Экспо-2015» делгелге-ярмарканың чылда бараан эргилдези 40, 7 млн. рубль четкен 24.08.2015
 Тыва Республиканың Чазаа-биле Новосибирск облазының администрациязының аразында садыг-экономика, эртем-техника болгаш культура талазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулга езугаар чылдың-на Кызыл хоорайга «Тыва-Экспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказынга Россияның регионнарындан бараан бүдүрүкчүлери болгаш фирмалар киржип турар. 
 Август 21-23 хүннеринде «ТЫВАЭКСПО-2015. Күс.» регионнар аразының универсалдыг ХIV делгелге-ярмарказы Моолдан, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Омск, Оренбург, Челябинск база Кемерово областардан, Красноярск, Алтай крайлардан, Хакас база Тыва Республикалардан – шупту 115 бүдүрүлгелерни хаара туткан. 
 Чардынган керээлер-биле кады ниити бараан саарылгазындан 20,5 млн. рубль кирген. «Тыва Экспо» делгелге-ярмарканы бо чылын 2 дугаар эрттирген. Ийи делгелгелер үезинде чылдың бараан саарылгазы 40,7 млн. рубль четкен. Ярмарканы 20 муң кызылчылар болгаш найысылалдың аалчылары көрген. 
 Делгелге-ярмаркаже улуг инвесторларны, үлетпүрнүң төлээлерин, экономика болгаш социал адырының төлээлерин – продукцияның болгаш бюджет адырында ачы-дузаның чагыкчыларын хаара тудуп, хемчегни калбартыр айтырыглар талазы-биле аңгы хуралды Чазак Даргазының оралакчызы – саң-хөө сайыды Орлан Достай эрттирген. 
 Делгелгениң тиилекчилерин илередирде ажылдың үре-түңнелин: бараан саарылгазы, чардынган керээлерниң саны болгаш түңү, продукцияның шынарынга характеристика берген конкурсту эрттирген.
 Комиссия шыырак киржикчилерни илереткен: 
 1) «Шынарның демдээ» номинацияга Барнаул хоорайдан «Промкотлоснаб» КХН; Тыва Республиканың Бии-Хем кожуундан «Аржаан» КБК; 
 2) «Архитектурлуг дөзевилел» номинацияга Хакас Республиканың Абакандан «Гражданпроект эртем-техниктиг төп» КХН; 
 3) «Инновастыг эртем ажылдары болгаш технологиялар» номинацияга «Инновастыг технологиялар» КХН; 
 4) «Энергия болгаш курлавырлар камгалаар технологиялар» номинацияга Новосибирск хоорайдан «Хит Лайф» КХН; 
 5) «Продукцияны болгаш ачы-дузаны идепкейлиг бурунгаарладыры» номинацияга Тыва Республиканың Кызыл хоорайдан Иргит Айыжы Радионовичиниң коктейльдер кылыр «TuvaLiteFood» ХБ.

Возврат к списку