Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Песков – Президент дыштаныр хүннерни Тываның тайгазынга эрттирген

Дмитрий Песков – Президент дыштаныр хүннерни Тываның тайгазынга эрттирген 23.03.2021
Российская газета: Президент биле камгалал сайыды бо дыштаныр хүннерни Тываның тайгазынга эрттирген. 
Күрүне баштыңының парлалга-секретары Дмитрий Песков журналистерниң айтырыгларынга харыылап тура, ынча деп тайылбырлаан. 
Ооң мурнунда Владимир Путин биле Сергей Шойгу регионун айытпайн, Сибирьниң тайгазында дыштанып турар деп дыңнаткан. 
Шойгу кургаг ыяштардан кылыглар кылыр бодунуң мастерскаязын Путинге көргүскенин сагындыраал. Бир эвес мастерская Кызылда болганда, Тывага дыштанган деп санап болур ышкажыл дээн журналистиң айтырыынга, Песков мынча деп харыылаан: "Кызылдың бодунга эвес. Ындыг болзажок, Тывага дыштанганы шын". 
Президент вездеходту шагда-ла башкарып билир, а идик-хевин российжи бүдүрүлгеге кылган, “сибирьжи” – деп Песков чугаалаан - "Сибирьже чүвүрлүг, туфлялыг база тоннуг чоруп шыдавас”. Путин сибирьжи чунар-бажыңга чунган ирги бе деп айтырыгга, ону билбес мен деп харыылаан.  
«МИР 24» телекомпания: Песков – Тываның тайгазынга мунуп турганы вездеходту Путин шагда-ла шиңгээдип алган 
Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның тайгазынга мунуп турганы вездеходту шагда-ла мунар турган деп, күрүне баштыңының парлалга-секретары Дмитрий Песков, «Новости» РИА-га чугаалаан. 
«Вездеходту шагда-ла шиңгээдип алган. Ведеход мунар эргези бар бе айтырыгга, ындыг информация менде чок» – деп Песков журналистерге чугаалаан. 
Президент биле камгалал сайыды Сергей Шойгу дыштанып тура, кеткен кидис идиктери болгаш алгы курткаларының дугайында чугаалап бээрин күрүне баштыңының парлалга сектератындан дилээн. 
“Сибирьже анаа ындыг идик-хептиг баары болдунмазын билир силер, ынчангаш ооңң агаар-бойдузунга таарыштыр кеттингеннери ол” – деп, Песков тайылбырлаан. Ол идик-хепти чурттуң бүдүрүлгелеринге даарап бүдүрген деп дыңнаткан. 
Путин биле Шойгу аңаа чунар-бажыңнаан ирге бе, айтырыгга Песков ону билбезин дыңнаткан. Аалчыларның ширээзинде огурец биле дузаан чаг барын журналистер айтырарга, “Олар аңаа дүштээн болгаш дүъштеки чеминче ол чемнер база кирген турган” деп, Песков харыылаан. Харылзааның чугула чүүлдерин, ооң иштинде стратегтиг база, РФ-тиң Президентизи кезээде ап чоруур деп, Песков чугаалаан. 
«Россия Федерациязының девискээринге азы делегейниң кайы-даа чурттарынга чорааш, стратегтиг болгаш өске-даа харылзааның бар-ла бүгү аргаларын президент кезээде ап чоруур» – деп, күрүне баштыңының парлалга-секретарь чугаалаан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Владимир Владимирович кышкы үеде биске бир дугаар келгени бо. Ооң мурнунда чүгле чайын азы күзүн кээп турган. Кажан турисчи сезонну кым-бир эвес, а күрүне баштыңы боду ажыдар деп өөрүнчүг чүве кайда боор! Президент боду дыштаныр хонуктарда келгеш, ак хар шыпкан тайга-сынывыска чорууру - ол биске дыка улуг ужур-уткалыг. Бистиң удуртучуларывыска сооктар-даа, экстремалдыг байдалдар-даа доктар болбас. Бистиң Баштыңывыс тергиин хевирде-дир! Президентиниң мындыг дыштанылгазы республиканың чурттакчыларынга – онза чоргаарал».

Возврат к списку