Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның көдээ ажыл-агый адырында мал чиир тарааны садып алырын дүргедедир даалганы берген

Тываның	Чазааның көдээ ажыл-агый адырында мал чиир тарааны садып алырын дүргедедир даалганы берген 15.09.2015
 Чазактың аппарат хуралынга ол дугайында чугааны чоруткан. Республиканың мал ажыл-агыйларынга мал чиир тарааны амдыызында өртээ өспээнде, Тывадан соңгаар черлерден садып алыр даалганы, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчызы Сергей Ондарга берген. База ол ышкаш республика иштинден, тодаргайлаарга, чондан артыкшылдың сигенни садып алырынче кичээнгейни углаарын база чагаан. 
 Эртен совет үелерниң эки езу-чаңчылдарын катап эгидип, мал чемин белеткээр кампания үезинде, республиканың дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлериниң студентилерин хаара тудар айтыышкынны берген. 
 Москва хоорайга, Россияның Президентизиниң киржилгези-биле эрткен, Хөй-ниити улусчу фронтунуң форумунуң түңнелдеринге даянгаш, республиканың чурттакчыларынга эмчи дузазының шынарын болгаш чедингирин хандырар айтырыгларны аппарат хуралынга база чугаалашкан. Шолбан Кара-оол форумга чугаалаан шүгүмчүлелдиг шупту саналдары өөренип көөрүн, оларны чайладыр хемчеглерни алырын, ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга дааскан.
 ТР-ниң Экономика яамызынга кризиске удур хемчеглерниң күүселдезинге контрольду база аъш-чем продуктуларынга, республикада бүдүрүп турар база, өртектерниң өскениниң чылдагаанынга анализти кылыр аңгы даалганы берген. Ол-ла даалга-биле, ТР-ниң Күш-ажыл яамызынга, республиканың кожууннарында социал камгалал чок өг-бүлелерге адрестиг дуза көргүзериниң анализин чорударын айыткан.

Возврат к списку