Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дженни – Сурдлимпиаданың мөңгүн медалының эдилекчизи

Дженни – Сурдлимпиаданың мөңгүн медалының эдилекчизи 09.08.2013
Июль айның 26-дан август 5-ке чедир София хоорайга эрткен ХХII сурдлимпий оюннарынга делегейниң 85 чурттарындан 4 муң хире спортчулар киришкен. Дыңнаары багай спортчуларның эң дээди спортчу маргылдаазы болур cурдлимпий оюннарынга Россияның чыынды командазы чедиишкиннерни база катап көргүскен.

Россияның чыынды командазының кежигүнү, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, дзюдо мөгези Дженни Чамыян эң-не чараш хүрешти көргүзүп, мөңгүн медальды чаалап эккелген. Ол Моолдуң, Турцияның, Украинаның шыырак дээн мөге кыстарын бүзүрелдии-биле тиилээн. Бирги чер дээш түңнел оюннуң сегиржип алыышкын үезинде ол сүрээдеп, Кореяның мөгезинге сан талазы-биле ойнадыпкаш, алдын медальга бичии-ле четпейн барган. Дженниниң тренерлери мөге кыс алдын медальды чаалап албаанынга хомудап арткан деп турар. Ынчалза-даа олар Дженнини оожуктуруп, дараазында спортчу тиилелгелер ооңуу болур дээрзин бүзүреткеннер.

Бистиң спортчу кызывыстың чедиишкини – дзюдо школазының, тыва чоннуң, Россияның ниити чедиишкини-дир деп чоргаарал-биле чугаалап болур. Ынчангаш Дженниге тыва чоннуң мурнундан байырны чедирип, ам-даа спортчу тиилелгелерни күзеп каалыңар.

Намдарындан:

Дженни Максимовна Чамыян — кулаа дыңнавас уругларның школа-интернадының доозукчузу. 2005 чылда Олимпийжи курлавыр училищезинге «тренер-башкы» мергежилди чедип алган. 2002 чылдан эгелеп хостуг хүрешке делегей чергелиг спорт мастери Буян Владимирович Биче-оол башкыдан спортчу арга-мергежилдерни шиңгээдип, белеткелдерни эгелээн. Республикада билдингир тренер башкылар Артыш Алексеевич Доржу биле Вячеслав Карбыевич Монгуштуң удуртулгазы-биле билиг-мергежилин бедидип, аңгы-аңгы чергениң спортчу маргылдааларынга киржип, шыырак мөге дээрзин бадыткаан.

Д.Чамыян 2004 чылда дзюдога делегей чемпионадынга — үшкү, 2007, 2008 чылдарда Россия чемпионаттарынга, 2008, 2012 чылдарда делегей чемпионаттарынга — ийиги, 2010, 2013 чылдарда Россия чемпионаттарынга бирги черлерни ээлеп, тура-соруктуг, сыныш чок мөге дээрзин бадыткаан. Ол тыва спорттуң төөгүзүнде сурдлимпий оюннарының мөңгүн медалының эдилекчизи болуп чаа арынны ажытканы бо.

Возврат к списку