Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерниң уругларын өөредилге номнары-биле хандырарын негээн

Тываның Баштыңы эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерниң уругларын өөредилге номнары-биле хандырарын негээн 12.08.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ВКонтактыда арнынга хамаатылардан уругларынга өөредилге номнарын боттарының акшазы-биле садып алырының талазы-биле айтырыг кирген. Ол кирген айтырыгда хөй уруглуг ие сес класс бир уруунуң өөредилге номнары дээш 4787 рубльди төлээр ужурга таваржып турар, а иениң шалыңы 6000 рубль. Ол херээжен кижиниң азыралында база бир өөреникчи уруг бар, ооң номнарының өртээ 7000 рубль. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөредилге номнарының чедингир чоруунуң айтырыын онза контрольга тударын Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызынга дааскан. Өөредилге программаларын езугаар өөредилге ажыл-чорудулгазын боттандырып турар организацияларның өөредилге номнарының болгаш өөредилге пособиелериниң чарыгдалдарын акшаландырарын август төнчүзүнге чедир федералдыг бюджеттиң, республика бюджединиң болгаш тус чер бюджеттериниң күсели-биле хандырар ужурлуг дээрзин ол демдеглээн.
 Амыдыралдың нарын байдалдарынга таварышкан уругларны болгаш эвээш орулгалыг, хөй уруглуг өг-бүлелерниң уругларын өөредилге номнары болгаш өөредилге пособиелери-биле хандырарының талазы-биле хемчеглерни муниципалдыг тургузугларның болгаш хоорай округтарының чагыргаларының өөредилге эргелелдери алыр ужурлуг дээрзин Чазак Даргазы демдеглээн. 
 Республиканың өөредилге организацияларының директорлары өөредилге номнары болгаш өөредилге пособиелери-биле сургуулдарны өөредилге организациязының ажылдап кылган чурумун езугаар хандырар, хөй уруглуг өг-бүлелерниң уругларын болгаш амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өөреникчилерни номнар-биле хандырарын контрольга алыр ужурлуг. 
 Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин лицензиялаарының болгаш хайгаараарының талазы-биле албанның мурнунга өөредилге номнарын болгаш өөредилге пособиелерин садары-биле тускайлаан акша-хөреңгиниң көрдүнгенин езугаар ажыглап турарын контрольга алыр сорулганы салган. 
 Салдынган сорулгаларының канчаар күүсеттинип турарын август 25-ке чедир хуусаада илеткээрин Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды К.А.Бичелдейге дааскан.

Возврат к списку