Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эзирик чолаачының буруузу-биле

Эзирик чолаачының буруузу-биле 18.09.2013
Орук-транспорт озал-ондаанга таварышкаш, амызындан чарылганнарның өг-бүлелеринге дузаны чедирер.

Сентябрь 16-да болган эртенги хуралга Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол эрткен субботада Кызылга болган коргунчуг орук озал-ондааның дугайында чугааны көдүрген. Иштики херектер сайыды Александр Лобановтуң дыңнатканы-биле алырга, чиик автомобильдиң 23 харлыг чолаачызы эш-өөрү-биле төрүттүнген хүнүн демдеглээн соонда машиназы-биле чадаг кижилерни бастырган. «Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурнуң чурттакчызы кижи-дир. Ижип орган арагазы төне бээрге, ол магазинче ону садып алыры-биле чорупкан. Амгы үеде ол туттурган, бо талазы-биле кеземче херээн оттурган, тудуп хоругдаарының чөпшээрели алдынган — деп, Александр Лобанов дыңнаткан. — Чолаачы-биле кады чораан улустуң ат-сывы база тодараттынган».

Ол халаптың уржуундан бүдүн өг-бүле амызындан чарылган деп, эртем болгаш өөредилге сайыды Каадыр-оол Бичелдей дыңнаткан. Хем бо чарыында дачаларда автобус доктаамынга чеди кижи: Наталья Михайловна Салчак, ооң уруглары болгаш чээннери турганнар. Ооң уруглары — Кызыл хоорайда №9 гимназияның биргиклассчызы Аялга, 5,5 айлыг бичии уруу-дур. Ооң чээни — Кемеровонуң медицина университединиң студентизи Ангыр-оол Салчак 1 харлыг уруу-биле турган, №10 ПУ-нуң сургуулу Буян Сат болгаш база бир аныяк оол аңаа турганнар.

«Картофель ажааган соонда 32 харлыг Наталья Салчак уруглары-биле чанып органнар. Ол халаптың уржуунда ол ие ийи уруу-биле амызындан чарылганнар. 16 харлыг Буян Сат биле Аңгыр-оол Салчактың бир харлыг уруу эмнелгеде аар байдалдыг чыдарлар». Мөчээн кижилерниң төрелдеринге эргежок чугула дузаны яамының ажылдакчылары чедирер дээрзин Каадыр-оол Бичелдей бүзүреткен. Бо ажылга идепкейлиг киржиринче Шолбан Кара-оол Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызын дилээн. Шыдаар шаа-биле дузаны чедирерин Улуг-Хем кожууннуң чагыргазы көргүзер деп, ооң даргазы Мерген Анай-оол дыңнаткан, чүге дээрге мөчээннер ол кожуун чурттуглар.

«Эзирик чолаачының буруузу-биле бүдүн өг-бүлениң амызындан чарылганы улуг халап» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. «Профилактиктиг хемчеглер чедишпейн турар болза, машинаны эзирик мунар чорукка хөй-ниитиниң эптеш чок чоруун тургузаалыңар - деп, Тываның Баштыңы саналдаан. - Ол кижиге чаштарны өлүмге чедиргени дээш шыңгыы хемчегни хүлээдир херек. Ындыг халапты моон соңгаар болдурбас ужурлуг бис».

Автобус доктаамнарынга айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле сайгарылганы кылырын Кызыл хоорайның мэриязының мурнунга Шолбан Кара-оол салган.

Возврат к списку