Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва ажыглаттынмас бажыңнардан чурттакчыларны өскээр көжүрер планны мурнады боттандырып турар

Тыва ажыглаттынмас бажыңнардан чурттакчыларны өскээр көжүрер планны мурнады боттандырып турар 17.11.2023

Тываның Тудуг яамызы чурттаар арга чок апарган чуртталга фондузун кызырар дээн регионалдыг төлевилелдиң акшаландырыышкын түңүн улгаттырарын чедип алган. РФ-тиң Чазаанда тудуг адырының куратору, Россияның вице-премьери Марат Хуснуллинге ооң дугайында бижикти чоруткан турган. Республиканың мурнунга салган аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле планны ажыр күүсеткени-биле ындыг инициативаны тыва тудугжулар киирген.

“Чурттаарынга таарымча чок чуртталга фондузун чоорту эвээжедирин хандырары” программада киржикчи Кызыл хоорай, Каа-Хем база Хову-Аксы суурлардан 719 чурттакчының 144-ү 2019-2022 чылда чаа тудуглардан квартираларны алган. 2023 чылда Кызыл биле Каа-Хемде программа бүрүн күүсеттинер.

Ноябрь 16-ның байдалы-биле алырга, Хову-Аксында 639 программа киржикчизиниң 139-зунга чаа бажыңнарны берген. 2025 чылга чедир суурнуң 460 чурттакчызын чурттаар чер-биле хандырып, программаны доозар ужурлуг. Бо хүннерде хөй аалдыг 3 бажыңны тудуп турар. Бо чоокку үеде 107 кижи чаа бажыңнарже көжер ужурлуг, ындыг болзажок бо хүнде тудугжуларга ам-даа 539 млн рубль херек.

“Чурттаарынга таарымча чок чуртталга фондузун чоорту эвээжедирин хандырары” программа «Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелде кирип турар. 2017 чылдың январь 1-ге чедир аварийлиг деп санаттынган чуртталга бажыңнарын ол программа-биле көжүрери көрдүнген. Тыва 2025 чылда ол программаны доозар. Көжүрер ужурлуг хөй аалдыг 21 бажыңның орнунга ол программа күүселдези-биле 12 муң дөрбелчин метр шөлдүг чаа бажыңнарны тудар.


Возврат к списку