Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан 07.11.2019
Кызыл. Ноябрь 6. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканы дүрген хөгжүдер социал-экономиктиг план Тывага эң чугула документ болуп турар деп тайылбырлаан.
 “Тываның социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планы республикага эң херек документОл республиканың мурнунда эң чугула айтырыгларны шиитпирлеп, улус ажыл-агыйынче немелде инвестицияларны хаара тударынга дузалаар” – деп, Ш. Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. Регион баштыңыныы-биле алырга, Тываның транспорт айтырыын шиитпирлээринге план дузалаар ужурлуг.
"Ында чүгле демир-орук биле Чадаана - Ак-Довурак – Абаза автомобиль оруктарының тудуу эвес, а Чуй оруунче дорт үнер арганы бээр Мөңгүн-Тайгадан Кош-Агачже орук, база Кызылдан Эрзинче автоорукту федералдыг ажыглалче шилчидери кирип турар" – деп, Ш. Кара-оол тайылбырлаан. 
Тываның социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының дузазы-биле энергетика адырында элээн айтырыглар шиитпирлеттине бээр ужурлуг. "Саян-Шушенск ГЭС-тен чырык дамчыдар немелде шугумнарны тудуп, демир-орукту электрификастаарын чедип алыр, ол ышкаш Иркутск энергосистемазындан Ак-Сугда чер чыдынынче чырык шугумун шөйүп тура, Тожу кожуунну чырык-биле хандырарын чедип алыр. Республиканың чурттакчы чонунга чырык өртээн чиигедир айтырыг ынчан шиитпирлеттинер” – деп, республика баштыңы бижээн.
 Регионга оон аңгыда, амгы үениң, таарымчалыг болгаш чаагайжыттынган социал хүрээлелин тудары чугула деп, Кара-оол демдеглээн. Чүгле ынчан республика чогуур угланыышкында хөгжүлдени алыр.
"2015 чылга чедир өөредилге шугумунда 30 объектини, ооң иштинде 11 уруглар садтарын, 17 школаларны база Тываның тускай шинчилел институдун тудар. Республиканың кадык камгалал адырынга алдыдан эвээш эвес объектилер – онкология диспансери, дүрген дуза төвү, уруглар эмнелгези, туберкулезка удур эмнелге, Чадаана хоорайга кожууннар аразының эмнелгези болгаш 73 ФАП-тар туттунар" – деп, регионнуң удуртукчузу тодаргай тайылбырны берген.
 Ооң чугаазы-биле алырга, Тываның социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының күүселдези-биле бажың-интернатты, республиканың реабилитация төвүн тудуп, социал дуза төвүнүң эргижирээн оран-савазын эде чаартыр. 
"Эрге-чагырганың федералдыг органнарында планны тургузары бо хүнде адакталган” – деп, Шолбан Кара-оол айыткан. Чурттуң удуртулгазының март 27-де Москвага берген даалгазы-биле, Тываның Чазаа биле РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы 2025 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг дүрген хөгжүлдезин хандырар комплекстиг хемчеглерни бо чылдың апрельде ажылдап эгелээн

Возврат к списку