Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада фрилансерлерниң 8 бөлүүн үндүрүглерден хостаар

Тывада фрилансерлерниң 8 бөлүүн үндүрүглерден хостаар 14.06.2017
 Тываның Чазаа аңгы-аңгы кижилерниң чагыгларын хары угда кылыптар хостуг ажылчыннар азы хуу специалистерниң 8 аңгы бөлүүн боттарын ажыл-биле хандырган сайгарлыкчыларның федералдыг даңзызынче киирген.  
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол үндүрүг онаалдазындан хостаткан коммерциялыг ажыл-чорудулганың хевирлерин доктааткан хоойлу төлевилелинге атты салып, парламентиже чоруткан. Мал кадарары; хой кыргыыры; хеп септеп, даарары; бажың септээри; фоточуруктар кылыры; езу-чаңчылдар (шайлалгалар, юбилейлер) эрттирери; очулдурукчулар болгаш экскурсоводтар ачы-дузазы; фитнес биле бодифитнес тренерлээри аңаа хамааржыр. 
 Хоойлу төлевилелин белеткээн ТР-ниң Саң-хөө яамызы, үндүрүгде чаартылгалар боттарын ажыл-биле хандыртынган хамаатыларга хамааржыр болгаш, ол 2017 чылдың январь 1-ден күштүг бооп турарын сагындырган. Федералдыг деңнелде үндүрүглерден ажыл-чорудулганың үш хевири: репетиторлаары, ажыл-агыйга дузалажыры (арыглаашкын, чугдунары дээш, оон-даа өске), аарыг кижилер болгаш уруглар ажаап-карактаары хостаттынган. Бир эвес Чазактың саналын Дээди Хурал деткиптер болза, хуу сайгарлыкчы кылдыр бүрүткетпейн, үстүнде айыттынган 8 бөлүкте ажыл-чорудулга-биле кижилер боттарын ажыл-биле хандырар аргалыг апаар.
  2 негелдени күүсеткен фрилансерлерге үндүрүг чиигелдези хамааржырын төлевилелде айыткан. Бирээде – ажылчыннар хөлезилевес ужурлуг. Ийиде – бодунуң ажыл-чорудулгазын үндүрүг албанынга албан дыңнадыр апаар. Бир эвес ол чурумну сагаан болза, ындыг сайгарлыкчылар 2018 чылдың төнчүзүнге чедир – 2 чыл дургузунда хуу кижилерниң орулгазынга үндүрүглерден хосталырын үндүрүг кодекизинде айыткан.  
 Ол хуусаа төне бээрге, хуу бүдүрүлге кылдыр албан езузу-биле бүрүткедир ийикпе, азы ажыл-чорудулгазын соксадыр. Ону кылбас болза, үндүрүг кодекизи фрилансерниң ажылын хоойлуга чөрүшкек сайгарлыкчы чорук деп санаар ийикпе, азы 500-ден 2 муң рубль акшага торгаар. 
 Тываның Күш-ажыл яамызы республикада 30 муң хире кижи бо хүнде бүрүткетпейн ажылдап турарын дыңнаткан. Бо чылдың июнь эгезинге чедир чүгле ийи кижи боттары ажыл-биле хандырттынып турарын үндүрүг органнарынга дыңнаткан.

Возврат к списку