Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва база чырыдыышкын марафонунга киржир

Тыва база чырыдыышкын марафонунга киржир 29.08.2022 Август 31-ден сентябрь 2-ге чедир «Билиг» деп Российжи ниитилел чаа федералдыг чырыдыышкын марафонун эрттирер. Үш хүннүң дургузунда көрүкчүлерниң кичээнгейин 200 ажыг шылгараңгай лекторлар – күрүне ажылдакчылары, бизнес лидерлери, эртемденнер болгаш эртемниң суртаалчылары, медиаиндустрияның специалистери хаара тудуп, 120 шак ажыг үе иштинде чырыдыышкын ажылын чорудар. Ол ышкаш амгы үениң чаа хевири-биле лекциялар, чырыдыышкынныг шииниң баштайгы көрүлдези болгаш оон-даа өске ажыктыг чүүлдер-биле марафоннуң киржикчилери таныжар.
Марафонга киржир күзелдиг улус доозазы бүрүткедип ап болур – дыңнакчыларның шилилгези чогаадыкчы мөөрейниң түңнели-биле илереттинер.
Чырыдыышкынныг марафоннуң шөлчүгештери – 5 хоорайда студиялар болур. Шөлчүгеш бүрүзүнге тодаргай теманы чырыдар. Эртемниң, культураның, инженерияның, технологияның болгаш эртемниң талазы-биле ажыдыышкыннар, байлак төөгү болгаш культура өнчүзү, чурттуң бойдус байлактары болгаш Россияның болгаш делегейниң өнчүзү болуп турар бүгү-ле чүүлдер марафоннуң дагдыныкчыларының болгаш аныяк көрүкчүлериниң аразында сайгарып чугаалажыр темалары болур.
Марафоннуң чаа чүүлү – ажык бүрүткел. Баштайгы үш марафонга киржиринче бүгү-россия чергелиг мөөрейлерге болгаш олимпиадаларга боттарын көргүзүп четтигипкен оолдар-кыстар чаладып турган. Бо удаада мооң мурнунда бодунуң билиин, салым-чаяанныын көргүзүп четтикпээн-даа бол, амгы үеде көргүзүксеп турарлар «Билиг» ниитилелиниң тургусканы тускай чогаадыкчы мөөрейге киришкеш, марафонга киржир эргени чаалап алыр аргалыг. Дүрүмнери белен: «ВКонтакте» деп социал четкиге Россия дугайында – ооң төөгүзү, эртеми, технологиялары, уран чүүлү, экологиязы, регионнары азы национал культураларының онзагай талаларынга хамаарышкан сонуурганчыг, барымдаалыг бижикти парлаар.

Возврат к списку