Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 14.05.2020
Тываның Баштыңы федералдыг орук агентилелиниң «Енисей» федералдыг автомобиль орук эргелелиниң начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Андрей Андреев-биле ниити ажыглал автомобиль оруктарын ажаап база эде тударынга херек оперативтиг кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалажып көрген. 
Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол республиканың алызында экспорт курлавырын улгаттырарынга регион деңнелдиг оруктарны федералдыг өнчүже дамчыдарының айтырыы ужуражылганың кол темазы болганын демдеглээн. 
«Енисей» Р-257 автомобиль оруун тудар, эде чаартыр база ажаап-тудар айтырыгларда кады ажылдажылганы сайгарып көөрү биске эң чугула. Федералдыг деңнелдиг ниити ажыглалдың ол оруунда элээн каш реперлиг точкалар бар» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
«Кызыл хоорайже кирер орук» регион автооруун эде чаартылгалыг дөрт дилиндектиг төлевилел-биле дүүштүрери, ооң бирээзинге хамааржырын Тываның Баштыңы айыткан. Ооң чугаазы-биле алырга, федералдыг деңнелдиг ол орукта долганыр орукту эде чаартыры ийиги төлевилелге хамааржыр. «Енисей» орук эргелели ФКА-ның чаа удуртукчузу-биле чаартылга херек «Шивилиг» ДПС стационарлыг постуга хамааржыр айтырыгны база чугаалашкан.
Федералдыг өнчүже регион деңнелдиг элээн каш оруктарны дамчыдарының айтырыы ужуражылганың өзек темазы болганын республиканың удуртукчузу айыткан. Тываның Баштыңы ындыг объектилер даңзызында «Абакан – Ак-Довурак – Чадаана», «Кызыл – Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары» ниити ажыглал оруктарын адаан. 
«Енисей» Р-257 федералдыг автомобиль оруунуң Кызыл – Чадаана участогунуң хандырылгазын регионнуң чагыртылгазынче шилчидиптер болза, республика ону боттары кылырынга белен – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Алызында барып шак ындыг өскертилгелер республиканың экспорт курлавырын көвүдеринге дыка херек Красноярск – Абакан – Ак-Довурак – Чадаана – Хандагайты – Моол-биле кызыгаар деп кызыгаарлар аразының транспорт оруун тургузарынга эптиг байдалдарны хандырар ужурлуг».

Возврат к списку