Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өскүс уругларга 2022 чылда бажың-балгат садып алыр сертификаттарны берип эгелээр

Тывада өскүс уругларга 2022 чылда бажың-балгат садып алыр сертификаттарны берип эгелээр 15.04.2022 Тывада 23 хар ашкан, судка чурттаар черге эргезин чедип алган өскүс уругларга бо чылдан эгелеп оран-сава садып алыр сертификаттарны берип эгелээр.
Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның бо чылдың февраль 28-те ат салганы “Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимчениң немелде магадылалдарының дугайында” регион хоойлузунда ону быжыглаан.
Амдыгаа дээр өскүс уругларны колдуунда чаа туткан тускай чуртталга фондузундан бажыңнар-биле хандырып турганын сагындыраал. Республикада чурттталга тудуунуң хемчээли эвээш туттунуп турарындан, олар оочурун дыка үр манап турарлар.
Ам чурттаар оран-сава садып ап болур сертификаттарны берип эгелээри, ийиги рыноктан тааржыр бажыңны садып ап, оочурну кызырарынга салдарлыг. Бир эвес садып алыкчы бодунуң акшазын азы ие капиталын каттыштырып алыр болза, социал хемчээлден улуг шөлдүг чурттаар черни садып ап база болур. Сертификат төлевириниң түңү - бир кижиге көрдүнген социал хемчээл – 33 дөрбелчин метрни регионда метр дээш ортумак рынок өртээнге көвүдедипкенинге дең.

Шупту өскүстер сертификаттарны албас, а 23 хар четкен кижи алыр. Ол кижилер наркология учедунда турбайн турар, үндүрүглер болгаш алиментиде өрелер чок болур ужурлуг. Оон аңгыда, эрге-чагырга органнарынга чурттаар черни бээр кылдыр хүлээндирген күш кирген суд шиитпири холунга турары албан. Шак ындыг кызыгаарлаашкыннар өскүстерни бузурукчу чоруктардан база өске-даа хөделиишкиннерден камгалаар.
Өскүс уругларга чуртталга сертификаттарын тыпсыр аргаларны киирер дээш, амгы үеде хоойлужудулга актыларын кылып, дугуржулга ажылдарын чорудуп турарын, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнаткан.

2022 чылдың апрель 1-ниң сан-чурагайлардан алырга, 4694 кижи чурттаар черге хереглелдиг өскүс уруглар даңзызында турар. Оларның 339-у - чурттаар чер бээрин хүлээндирген суд шиитпирлерлиг.

Возврат к списку