Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: «Көдээ суурнуң башкызы» күрүне программазы-биле 2024 чылда 13 башкыны деткиир бис»

Владислав Ховалыг: «Көдээ суурнуң башкызы» күрүне программазы-биле 2024 чылда 13 башкыны деткиир бис» 12.01.2024

Россияның президентизи Владимир Путин Анадырьның хөй-ниитичилери-биле ужуражып тура, «Көдээ суурнуң башкызы» программа хереглелдиг болганда, ооң күүселдезин 2030 чылга чедир узадырын дыңнаткан. Аныяк башкыларга ийи млн рубльдиң эге капиталын бээринден аңгыда, оларның өг-бүле кежигүннеринге чурттаар чер болгаш амыдырал айтырыгларын шиитпирлээринге дузалажыр херек деп, Президент демдеглээн.

Тывага «Көдээ суурнуң башкызы» программа боттанылгазы-биле 49 башкы көдээ черлерге ажылдаар дээш көжүп, бир миллион рубльдиң деткимчезин алганын демдеглээн. 2024 чылда 13 башкы күрүне деткимчезин алырын Тываның Баштыңы чугаалаан.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг көдээ школаларда башкы хостуг олуттарын бедик мергежилдиг специалистер-биле четчелээринге федералдыг деткимче дузалыг болурун айыткан.

«Бистиң Президентивис «Көдээ суурнуң башкызы» төлевилелди 2030 чылга чедир узаткан. Владимир Владимировичиниң ол шиитпири Тывага дыка херек. Федералдыг деткимче бедик мергежилдиг специалистер-биле көдээ школаларда хостуг олуттарны дуглаарынга идигни бээр. Чижээ, Алефтина Ооржак «Көдээ суурнуң башкызы» программа-биле 2020 чылда Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак суурда ажылдап чедип келген. Алефтина Александровна тус черниң школазында биология болгаш химия башкылап турар. Ооң өөреникчилери олимпиадалар болгаш конференцияларда чедиишкинниг киржип турар. Барыын-Хемчик кожууннуң Дөң-Терезина школазында орус дыл болгаш литература башкызы Алена Хорлуу – 2022 чылдың программа киржикчизи. Алена Александровнаның өөреникчилери тергиин өөредилгелиг. Бо башкылар профессионал мергежил мөөрейлеринде шаңналдыг черлерни ээлээп турарлар» – деп, Тываның Баштыңы Телеграмм каналда бодунуң арынында бижээн.

Эрткен чылын федералдыг деткимчени 3 сан башкызы, сан болгаш физика, англи дыл, химия, орус дыл болгаш литература база эге класстар башкызы, шупту 8 кижи алгаш, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Эрзин, Тожу болгаш Мөңгүн-Тайга кожууннарның ыраккы суурларында ажылдап турар.

Дүүн республиканың Өөредилге яамызы бо чылын «Көдээ суурнуң башкызы» программа-биле ээлчеглиг конкурс шилилдези эгелээнин чарлаан. Конкурс шилилдезин эрткен башкылар чаңгыс катап бээр төлевирни алыр эргелиг. Конкурска киржир башкылар профессионал квалификация негелделеринге дүүшкен ортумак профессионал азы дээди эртемниг, 55 хар чедир назылыг болур. Күш-ажыл керээзин чарган соонда, башкы 5 чыл иштинде көдээ школага башкылаары - программаның кол негелдези.

Тываның өөредилгени хөгжүдер болгаш мергежил бедидер институт конкурсту эрттирер регионалдыг оператор болур болгаш, кордакчы башкылар шилидге киржир чагыгны чогуур документилери-биле кады ынаар киирер.


Возврат к списку