Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 780 ажыг сайтылар «Госвеб» платформаже шилчиир

Тывада 780 ажыг сайтылар «Госвеб» платформаже шилчиир 03.06.2024 Чаа технологиялыг платформаже күрүне органнарының болгаш бюджет албан черлериниң 400 ажыг албан сайтызын шилчидер ужурлуг «Госвеб» төлевилелдиң “орук картазын” тодарадырын Тываның Чазаа айыткан. «Госвеб»-че көжер организацияларның саны көвүдеп, өскерлиринден ооң саны 762 чеде бээр.

2023 чылда-ла бадылаан план езугаар, республиканың өөредилге болгаш кадык камгалалының албан черлери ынаар кирер. Азы 173 школаның, 186 уруглар садының база 40 ажыг кадык камгалалының 40 ажыг албан черлериниң сайтылары «Госвеб»-че шилчиир.

Төлевилелде киржилгелиг организацияларның чаа даңзызы 2024 чылда оон ийи катап көвүдээр. Тываның күүсекчи эрге-чагыргазының регионалдыг органнары, 19 муниципалдыг тургузуглар чагырга черлери база төлээлекчилер хуралдары, ортумак профессионал өөредилгениң 16 албан черлери, 67 культура бажыңнары база улусчу чогаадылга төвү, 173 библиотекалар, 27 спортчу организациялар, 13 музейлер база парктар, ол ышкаш коммерцияга хамаарышпас организациялар каттыжар.

«Госвеб» - «Чурагай экономиказы» национал төлевилели-биле күрүне ачы-дузаларының порталында күрүне болгаш муниципалдыг албан черлериниң сайтыларынга тургускан шөл болур. Бо шөл аңгы-аңгы курлавырларны чаңгыс системада “чаңгыс соңгаже” тудуштуруп, сайтыларга информациялар организастаарынга таарымчалыг чурумнарны, ачы-дуза чедирилгезин бээр. Региондан азы адырлардан хамаарылга чокка сайтылар ону ажыглап турарларга билдингир болгаш эптиг, медээлерни чыырынга айыыл чок апаар.

«Госвеб»-че дүрген шилчип эгелээри-биле, «Чурагай эде тургузуушкунунуң төвү» регионалдыг НКО специалистерин хаара тудар деп шиитпирлээн. Ол ышкаш төлевилел киржикчизи албан черлериниң ажылдакчыларын албан езунуң арыннарын долдурарынга, дизайнын, тургузуун чогаадырынга база өөредир.


Возврат к списку