Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг чер чартык миллион акшаны алыр

Тывада эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг чер чартык миллион акшаны алыр 01.08.2022 Тываның кожууннары боттарының девискээрлерин чаагайжыдар, ногаажыдар база арыг-силиг тудар талазы-биле ажылды билдилиг организастап билиринге мөөрейлежир. Регион Чазааның муниципалдыг тургузугларынга чарлаан конкурс июль 29-та эгелээн. Тиилекчилерни эки шаңналдар манап турар.

Республиканың хоорай болгаш көдээ девискээрлерин аштап-арыглап база чаагайжыдар дээн шалыпчы айда ону эрттирер. «Эң-не чаагайжыттынган суур» база «Эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг (муниципалдыг район, хоорай округу)» деп ийи кол угланыышкында тиилекчилерни шилиир. Шилиттинген суурлар аразындан үш тиилекчини үндүрер. Бирги черни ээлээн чер - 500, ийигизи – 400, үшкүзү – 300 муң рубльдиң шаңналынга төлептиг боор.
Кожууннар болгаш хоорай округтарындан тиилекчилерин тускай техника-биле шаңнаар. Ол ышкаш конкурска идепкейлиг киришкеннерни база демдеглеп шаңнаар.

«Чаагайжыдылга ажылынче чонну идепкейлиг киириштиргени дээш», «Чаартыкчы эң чаа арга-хевирлер дээш», «Эң идепкейлиг киржилге база чогаадыкчы арга-хевирлер дээш» база «Кадыг боктарны аңгы чыып, бөлер ажылды ажыглап эгелээни дээш” деп, шаңналдыг беш черлерни тускайлаан. Ол тускай шаңналдың тиилекчилери: триммерлер, электрогенераторлар, бензохирээлер база аңгы бок чыыр улуг савалар дээн өртектиг белектерни алыр.

Ккиржикчилерниң чедиишкиннерин 14 аңгы негелдеге анализтээр конкурс комиссиязын ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы – республиканың одалга болгаш энергетика сайыды Мерген Дагба удуртур.
Конкурска тиилээринче кордаан муниципалитеттер кайнаар кичээнгейни углаар ужурлугул? Бирээде – боттарының чурттакчылыг чериниң адын бижээн адрестери, кудумчуларның аттарын база бажыңнарның шын дугаарлап, чыскаал аайы-биле бижээни. Чагырга бажыңының, ооң девискээриниң, ол чоок-кавы черниң аян-шинчизи, суурнуң арыг-силии. Кудумчуларның чырыы, ногаажыдылгазы, чонга дыңнадыглар азар тускай самбыраның бары.

Эрге-чагырганың чоннуң дыштанылга, төөгүлүг база тураскаалдыг черлеринче кандыг кичээнгей салганын; девискээрлер ногаажыдыр субботниктерни, санитарлыг арыглаашкынны чорудуп турарын; уруглар ойнаар шөлчүгештерин чепсеглээнин хынаар.

Бокка хамаарыштыр негелделер дыка хөй. Конкурстуң киржикчилери чүгле чеже бок савалары барының дугайында эвес, а бокту аңгылап чыырынга чонну чаңчыктырыр дээн арга-дуржулгазын, чаагайжыдылга болгаш арыглаашкын талазы-биле муниципалдыг кандыг программалары барын чугаалаары чугула.
Кадыг коммунал бок чыыр талазы-биле регион оператору-биле кады ажылдаар хемчеглер планының бары – аңгы пункт. Бок төгер тускайлаттынган черниң бары база кайы хамаанчок боктар төккен черлерниң чогун база көөр.

Возврат к списку