Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ЧЭК объектилери байырлал хүннеринде үзүктел чок ажылдаан

Тывада ЧЭК объектилери байырлал хүннеринде үзүктел чок ажылдаан 09.01.2018
 Тыва Республиканың чылыг-энергетика яамызы биле чылыг-энергетика комплекизиниң удуртукчулары узун байырлал хүннеринде республиканың хереглекчилеринге чылыг хандырылгазын үзүктел чок бээр дээш, энергия бээр объектилериниң ажылын шыңгыы контрольга алган. 
Яамының база чылыг-энергетика комплекизиниң ажылдакчылары бадылаан чурум езугаар дежурныйлаашкынны организастаан. «Тываэнерго» АН дыштаныр болгаш ажылдавас байырлал хүннеринде хереглекчилерге үзүктел чок чырыкты бээри-биле чырык дамчыдар дериг-херекселдерниң ажылын хынаар харыысалгалыг кижилерни томуйлаан.  
2017 чылдың декабрь 30-ден 2018 чылдың январь 7-ге чедир Тываның энергия системазынга 3 технологтуг үрелиишкиннер бүрүткеттинип, ортумаа-биле 2 шак 09 минут дургузунда чырык өшкен. «Тываэнерго» АН-ның 225 кижи санныг 41 бригадазы 4 район участоктарынга (төп, барыын, чөөн, мурнуу) белен байдалда ажылдаан, 1,8 МВт ниити күчүлүг көжүп чоруур дизель-генератор дериглери курлавырга турган. 
Чылыг энергиязының дөстеринге чылыгны норма езугаар курлавырлаан. Котельнаялар температурлуг график езугаар хереглекчилерге чылыгны долузу-биле берген.
Республиканың чедери берге чурттакчылыг суурларында хереглекчилерге чырыкты берип турар 13 дизельдиг электростанцияларның 5-инде кывар чүүлдүң бо чылдың февраль база апрельге чедер ужурлуг курлавырын тургускан, а арткан 8-инче кывар-чаар материалдарны график езугаар сөөрткен. 
Узун, дыштаныр, ажылдавас байырлал хонуктарында Кызылдың ЧЭТ-инче база улуг котельнаяларже 3050 тонна хөмүрнү, а Тоора-Хем биле Мугур-Аксының дизельдиг электростанцияларынче 50 тонна дизельдиг кывар чүүлдү чедирген.  
Чылыг-энергетика комплекстериниң объектилери ниитизи-биле чогуур негелде-биле ажылдаан.

Возврат к списку