Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада амыдырал-хандырылга объектилериниң ажылынга контрольду күштелдирген

Тывада амыдырал-хандырылга объектилериниң ажылынга контрольду күштелдирген 13.12.2023

Тывада сооктар дүшкени-биле республиканың чылыг-энергетика комлекизиниң "чүъгү" улгаткан. Курлавырда дериг-херекселдерни ажылдадыр апарза, ол ажылчы байдалда болурун кожуун чагыргалары хыналдага алыр даалганы берген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чурттакчы чоннуң амыдырал-хандырылга болгаш социал объектилеринге контрольду күштелдирерин тускай яамыларга база ведомстволарга онааган.

- Регионнуң Чуртталга коммунал ажыл-агый яамызы база Одалга-энергетика яамызы одаар чүүл шыгжаар чердерде хөмүрнүң барынга доктаамал хыналданы чорудар ужурлуг. Одаар чүүлдүң четчир курлавырын хандырып, ооң сөөртүлгезин хүннүң-не хайгаараар. Чурттакчы чон хөмүр садып алырынга бергедежип турар деп айтырыг турбас ужурлуг – деп, республиканың удуртукчузу айыткан.

Кожууннарда амыдырал-хандырылга айтырыы дээш харыысалгалыг кижилер чон-биле доктаамал харылзаада болуп, чонга база социал объектилерга хөмүр сөөртүлгезиниң байдалын онза контрольга алыр.
Муниципалдыг хөмүр складтарында одаар кадыг чүүл үзүктели берген таварылгада, чурттакчы чон яамының иштинде ведомство – ЧКА эргелелинде дараазынче телефонче +7 (39422) 3-22-49 дыңнадырын Тываның ЧКА яамызы дыңнаткан.

Хамаатылар чылыг-энергетика комплекизиниң азы социал албан черлериниң объектилеринде одалга сезонунуң эртип турарынга хамаарышкан байдалдар дугайында дыңнадыгларны ажыл хүннериниң ажыл шактарында Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының +7(39422)5-16-86 телефонунче, азы кожууннарның чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынче азы 112 телефонче дыңнадып болур.

Республиканың Одалга-энергетика яамызы чурттакчы чоннуң хөмүр садып ап болуру кожууннарда одаар чүүл складтарның адрестерин сагындырып тур:

Өвүр кожуун: Хандагайты суурнуң Октябрьская кудумчузу, б. 2 «Б»-те, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефону: 8 (923) 705-80-08. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3798 руб;

Эрзин кожуун: Эрзин суурнуң Комсомольская кудумчузу, б. 2-те, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (929) 314-78-88. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 4903 руб;

Бии-Хем кожуун: Туран хоорайның Шоссейная кудумчузу, б. 2 "Б"-те, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (923) 546-15-01. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3806 руб;

Мөңгүн-Тайга кожуун: Мугур-Аксы суурнуң Кула кудумчузу, б. 29-та, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (923) 558-26-93. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 5501 руб;

Таңды кожуун: Бай-Хаак суурнуң Шоссейная кудумчузу, б. 1А-да, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (923) 549-79-39 Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3748 руб;

Бай-Тайга кожуун: Тээли суурнуң Таржаа кудумчузу, б. 23-те, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (993) 035-00-78. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3980 руб;

Барыын-Хемчик кожуун: Кызыл-Мажалык суурнуң Чургуй-оол кудумчузу, б. дугаары чок, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (923) 260-87-87. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3648 руб;

Тес-Хем кожуун: Самагалтай суурнуң Промышленная кудумчузу, б. 24/1-де, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (933) 314-39-50. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. Дүштеки чапсары - 13:00-14:00, субботада 14:00 шакка чедер, улуг-хүнде дыштаныр. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 4437 руб;

Каа-Хем кожуун: Сарыг-Сеп суурнуң Октябрьның 40 чылы кудумчу белдири, б. 12-те, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (906) 997-59-88. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. QR-код-биле өртээ –1 тоннада 3565 руб;

Улуг-Хем кожуун: Шагаан-Арыг хоорайның Энергетиктер кудумчузу, б. 1-де, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (394) 225-39-10. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3648 руб;

Сүт-Хөл кожуун: Суг-Аксы суурнуң Эки турачылар кудумчузу, б. 5-те, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (952) 752-54-51. Ажылдаар шагы: 09.00 - 17.00. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 3258 руб;

Кызыл хоорайда, Каа-Хем суурда, «Каа-Хем» уургайындан мурнуу талазында 3 км-де, «ТСП» КУБ одаар чүүл склады. Телефон: 8 (901) 676-22-54. QR-код-биле өртээ – 1 тоннада 2661 руб.


Возврат к списку