Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

#БумБатл бүгү-российжи акцияга Тывадан 11 муң ажыг кижи киришкен

#БумБатл бүгү-российжи акцияга Тывадан 11 муң ажыг кижи  киришкен 22.11.2022

Сентябрьның 15-тен ноябрь 15-ке чедир үргүлчүлээн саазын чыыр #БумБатл бүгү-российжи акцияның Тывага канчаар эрткениниң түңнелдерин үндүрген.
ТР-ниң Баштыңының Администрация база ТР-ниң Чазак Аппарадының төлевилел ажыл-чорудулга эргелелиниң начальниги Чечек Артна республика чурттакчыларынга калбак информастыг кампанияны чорутканындан, акцияга сонуургал улуг бооп, хөй санныг кижилер киришкенин демдеглээн. Регионнуң аңгы-аңгы булуңнарындан 11 муң кижи акцияга каттыжып, 18 тонна 308 кг саазынны чыггаш, 300 ажыг ыяшты камгалап алган.
Тывага #БумБатл акцияны Арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы организастап эрттирген. Кызыл хоорайда ийиги чиг-эт чыылдазын база хүлээп алыышкынын чорудуп турар «Вторпроект» КХН компания макулатураны чыып турар. Оон саазын аймаан республикадан соңгаар ийиги чиг-эт хүлээп алыр черге дужаар.
11 яамы боттарның албан черлери-биле, 4 албан, 2 агентилел, 4 муниципалитет, 15 ортумак ниити өөредилге школалары, база Тыва Республиканың Баштыңының Администрация база Чазак Аппарады акцияга киришкенин организаторлар дыңнаткан.
#БумБатл акцияга киришкен организациялар болгаш муниципалитеттер рейтингизин Арга-арыг яамызы тургускан. ТР-ниң Кадык камгалал яамызы 5605 кг макулатураны чыггаш бирги черни ээлээн болза, 3883 кг саазынны хүлээп алыышкын пунктузунга дужааган ТР-ниң Өөредилге яамызы ийиги черни алган. Үшкү черде ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы (2726 кг), дөрткүзүнде – ТР-ниң Баштыңының Администрация база Чазак Аппарады (1194 кг).
Регионнуң Арга-арыг яамызы акцияның тиилекчилеринге өөрүп четтириишкин бижиктерин база офиске ажыглаар саазыннарны тывыскан.
«Экология» национал төлевилелдиң деткиишкининде “Национал приоритеттер” АХО-нуң эгелээшкини-биле, Россияда #БумБатл акцияны үш дугаар чыл улаштыр эрттирип турар. Ооң ачызында 2024 чылга чедир кадыг коммунал боктарның 60 хире хуузун болбаазырадыры планнаттынган. Федералдыг Бойдус, Чырыдыышкын база Өөредилге болгаш эртем яамыларының деткимчези, ол ышкаш российжи улуг компаниялар, хөй-ниити организациялары болгаш волонтер каттыжыышкыннар эштежилгези-биле акцияны эрттирип турар. Ооң мурнунда ийи сезонда акцияга 1 200 000 ажыг кижи киришкен, 3 100 ажыг тонна макулатураны чыгган.Шак ынчалдыр 62 000 ажыг ыяштарны камгалап алган.


Возврат к списку