Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школалары Россияның регионнары-биле «найыралдың көвүрүүн» калбарткан

Тываның школалары Россияның регионнары-биле «найыралдың көвүрүүн» калбарткан 15.11.2017
 Орус дылды сайзырадыр губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының эгелээни «Найыралдың көвүрүү» регионнар аразының интернет-төлевилели ам амыдыралда шуут боттанып эгелээн. Ооң мурнунда төлевилелдиң киржикчилери чүгле скайп таварыштыр харылзажып турган болза, ам бот-боттары ужуражып чугаалажыр аргалыг. 
 Чыл дургузунда онлайн-харылзааны тудуп келген Москва школаларындан делегация республиканың Барыын-Хемчик биле Бай-Тайга кожууннарда боттарының «акы-дуңмалышкы» школаларынга чедип, ужуражып чугаалажыры-биле дүүн Тывада келген.
 «Найыралдың көвүрүү» төлевилел 2016 чылдың декабрьда эгелээнин сагындыраал. Россияның Өөредилге хайгааралының деткимчези-биле Тыва база ооң школалары төлевилелди организастап, удурткан. Россияның өске регионнарында үе-чергелери-биле Тываның кожууннарында көдээ школаларда өөреникчилерниң аразында харылзаа хүрээлелин тургузары – төлевилелдиң сорулгазы. Орус дылды шиңгээдиринде бергедээшкинниг тыва оолдар ооң дузазы-биле чугаалажып, а оларның чаа эштери чурттуң тускайлаң регионнарының бирээзиниң кайгамчыктыг национал культуразы-биле таныжар аргалыг. 
Оон аңгыда, Тывада орус дыл талазы-биле кол инспектор Елена Хардикова, «Найыралдың көвүрүү» чүгле орус дылдың эвес, а өске-даа эртем башкыларының билиг-мергежилин бедидеринге идиглиг деп санап турар. Төлевилел боттаныышкынының бирги чылында вебинарларны, консультацияларны, арга-дуржулга солчулгазының мастер-класстарын эрттирген. «Бистиң школаларывыста өөредилгениң шынарын бедидеринге башкыларның организас-методиктиг кады ажылдажылгазы эки түңнелдерни эккээрин манап турар бис, ол дээрге интернет-төлевилелдиң төнчү түңнели болур» - деп, Хардикова тайылбырлаан.
 ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнадыы-биле алырга, «Найыралдың көвүрүү» Красноярск база Пермь крайлар, Башкортостан дээш, Россияның 15 регионундан 52 школаны интернет делгеминде каттыштырган. Оларның хөй кезии - Тываның көдээ 36 школалары. Төлевилел 2017 чылда бодунуң кызыгаарын делгемчиткен: Москваның база Иркутск облазының школалары тыва школаларга каттышкан. Школачылар болгаш башкыларны харылзаалар улам сонуургадып, ам амы-хууда ужуражылгаларны эгелээрин шиитпирлээн. Москвадан башкылар Тывада бир дугаарында аалдап келгеннер. Тыва школачыларга орус дылда чугаалажырының эптиг аргазы – уругларның чайгы дыштанылгазын кады организастаары дээн ышкаш ажыл-хевирлерни ужуражылга үезинде дугуржуп чугаалажыры көрдүнген.

Возврат к списку