Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва республикаже халдавырның киирерин болдурбас дээш чоруткан комплекстиг хемчеглер

Тыва республикаже халдавырның киирерин болдурбас дээш чоруткан комплекстиг хемчеглер 13.05.2020
Республикада коронавирус-биле демиселди бо чылдың январь төнчүзүнден эгелээн. 
Республикаже халдавырның киирерин болдурбас талазы-биле чоруткан комплекстиг хемчеглер халдавыр-биле демисежир база белеткенир үени берген: 
• Февраль-мартта терапия корпузун COVID аарыг кижилерни эмнээр инфекция корпузу кылдыр эде белеткээрин шапкынчыткан. 
327 оруннуг. 52-зин – ИВЛ аппараттарга кошкан, 57-зи – кислородтуг ИВЛ аппараттыг , 57-зи – кислород чок ИВЛ. Аар аараан кижилерге 114 орунну белеткээн. 
Май 12-де дөрт кижи берге байдалдыг. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол COVID оруннарын ам-даа көвүдедир даалганы берген. 
• Март-апрельде дериг-херекселдер-биле четчелээрин база эмчи ажылдакчыларын камгалал хептер-биле хандырарын уламчылаан. С.К. Шойгунуң ачы-буян чедирилгези-биле чоруткан чүүлдери-биле катай, бөгүнде СИЗ дээн ышкаш, херек чүүлдер шупту чедер. Марттың 24-те Шивилиг, Ак постуларга, Кызыл хоорайның аэропортунга санитар пунктуларын тургускан. 
• марттың 30-ден республика девискээринге хамаатыларның бот-хоргадал чурумун киирип, масканы кедерин сүмелээн. 
• апрельдиң 7-де –Тывага (Ырбан суурга) халдавырны эккелген бирги таварылганы демдеглээн. Эпидемия эгелээн. 
• майның 7-де – масканы албан кедирин албан езузу-биле чарлаан. 2020 чылдың май 12-ге чедир, халдавырдан аараан 156 таварылганы лаборатория бадыткаан (100 муң чурттакчыга онааштыр 44,0). 30 кижи сегип экижээн, эмнелгеден үндүр бижиткен. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 2020 чылдың май 12-де үндүрген шиитпири. 
Бирээде – тускай айыткал үнгүжеге азы байдал эки апаргыже долузу-биле бот-хоргадал чуруму хевээр артар; 
Ийиде – санитарлыг негелделерни шыңгыызы-биле сагывышаан, кызыгаарлаашкынны чоорту кызырып эгелээр. 
2020 чылдың май 13-тен эгелеп хамаатыларга чөпшээрээни болза: 
– Ажык черге күш-культуржу болгаш спортчу хемчеглерни кылып болур. 
- негелдези: 2-ден хөй эвес кижи аразының ыраан сагаан чурум-биле кады белеткенип болур. 
Тус чер бот-башкарылга органнарынга берген даалга – девискээрлерге, спортчу шөлдерге акарицидтиг арыглаашкынны чорудар. 
– Кудумчуга селгүүстээшкин. 
негелдези: хөй кижилер чыылган черлерже, уруглар ойнаар шөлдерже барбас, социал дистанцияны сагып, ийи хире кижи селгүүстээр. 
Май 13-те Тываның Чазааның хуралында биче болгаш ортумак бизнестиң канчаар ажылдаарының чурумун бадылаар. Хамаатылар, организация удуртукчулары, ажыл берикчилери, кижи бүрүзү эпидемия үезинде санитарлыг негелделерни хажыт чокка күүседир. Негелдени хажыдар болза, административтиг кеземчеге ийикпе, кеземче харыысалгазынга онаажып болур. 
Хамаатыларның бот-хоргадал чурумун долу сагып турарынга база масканы албан кедеринге контрольду күштелдирген. Профилактика, тайылбыр ажылдары ам доозулган.

Возврат к списку