Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Келир чылын Тывада 17 өөредилге объектилерин үндезини-биле септээр

Келир чылын Тывада 17 өөредилге объектилерин үндезини-биле септээр 12.12.2022

Эртип турар чылда республикада 28 өөредилге объектилерин «Өөредилге хөгжүлдези» күрүне программазының федералдыг акша-хөреңгизи-биле септеп-селээн. Келир чылын программа күүселдезин уламчылап, 13 школаны бүрүнү-биле чаартырын регионнуң өөредилге яамызы планнаан. Республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле дөрт объектини, ооң иштинде «Юность» уругларның кадыкшылга лагерин чаартыр.
Тываның Чазааның аппарат хуралында, социал ужур-дузалыг объектилерниң капитал септелгезиниң түңнелдерин үндүрген. Тываның Өөредилге яамызы күрүне программазынга киржир ниити өөредилге организацияларының чагыын тургусканын өөредилге сайыдының бирги оралакчызы Орлан Соян илеткээн. Шагаан-Арыг хоорайның гимназиязы, О-Шынаа, Сесерлиг, Ак-Чыраа школалары, Чал-Кежиг, Дөң-Терезин, Тоора-Хем, Сарыг-Сеп, Бүрен-Аксы, Булуң-Терек, Сосновка суурларның, Ак-Довурак хоорайның №4, Туранның №2 школалары даңзыже кирген.
Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, акшаландырыышкынның хемчээли 407 млн ажыг рубль болур, ооң 403 млн рублин федералдыг бюджеттен тускайлаан.
2022-2026 чылдарда «Тыва Республиканың ниити өөредилге организацияларның капитал септелгези база дериишкини» регион төлевилели-биле, республика бюджединиң акша-хөреңгизи - 30,0 млн рубль ниити түңге дөрт объектиниң капитал септелгезин кылыры планнаттынган: «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады, Ак-Довурактың № 2 школазы, Чербиниң школы-интернады, «Юность» уругларның кадыкшылга лагери.
Сайыттың оралакчызы бо чылдың план күүселдезинде таварышкан бергедээшкиннерни айыткан. Тудугжуларның шынар чок ажылындан бергедээшкиннер тургустунган. Ак-Довурактың 2 дугаар школазында септелге ажылы организас чок болганындан, үезинде эгелевээн. Тудугжулар ажылче дөрт ай озалдап кирген. Бо хүнде объектиниң белени 99 хуу. Тудугжулар ийиги каътты катап эде шыпкан. Амгы үеде комиссияның илереткен четпестерин эдер ажылдар чоруп турар.
«Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадының капитал септелгези база ол-ла чылдагаан-биле озалдап эгелээн.
Кочетов суурда «Хүнчүгеш» уруглар садының септелгезинче хуу сайгарлыкчы ынчаар-ла кирбээнинден, керээни үскен. Көдээ суурнуң уруглар садының копельнаязын септеп, биче архитектура дүрзүлерин чагып, тургузуп, соок болгаш чылыг суг хандырылгазының системазын, чем кылыр черинге вентиляция системазын эптеп тургузар ажылды кылыр турган.
Яамы "олутпай" тудугжуга хамаарыштыр негелделиг ажылды чоруткан. Октябрь айда эрткен суд күрүне керээзин үзе чарар шиитпирни үндүрген, садиктиң капитал септелгезинге күрүне чагыын катап база садыглаашкынче салган. Сайыттың оралакчызы чаа тудуг организациязы чүгле чыл төнчүзүнде септелге ажылынче кирерин дыңнаткан.
Шак ындыг байдалдардан чайлаары-биле, күрүне керээзиниң күүселдезинге контрольду чүгле чагыкчыларның талазындан эвес, а бүгү талазындан чорудар херек деп, вице-премьер Александр Брокерт демдеглээн. Тудуг азы септелге ажылдары чоруп турар кожуун азы тус чер чагыргалары ажылды хайгаарап, тудугжуларның талазындан хажыдыышкыннарны чогуур черлерже үе шаанда дыңнадыр ужурлуун онзалап айыткан. Вице-премьер күрүне конкурстарынга ындыг тудугжуларның киржирин болдурбазы-биле, Шынчы эвес хандырыкчылар реестринче оларны киирер даалганы өөредилге яамызынга берген.
Возврат к списку