Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Азияже көзенекти ажыдар

Азияже көзенекти ажыдар 04.03.2014

Россияның экономиказының болгаш бүгү ниитилелдиң чаагай чоруунуң келир үези

Чоокку чылдарда «Азияже көзенекти ажыдар» сорулга Россияның мурнунда тургустунган деп, Күрдума депутады, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының либералдыг платформазының база бир башкарыкчызы Виктор Зубарев санап турар.

Ол дидим сорулга сайгарлыкчы эгелээшкиннерни идепкейжидер, капиталды болгаш кижи курлавырларын чурттуң чөөн чүгүнче угландырар арганы тургузар. Ооң санап турары-биле алырга, оларның эң солун угланыышкыннары — Ангара — Енисей талазын сайзырадырының, Новосибирск  — Красноярск аразынга дүрген чоруур орукту болгаш Курагино — Кызыл  демир-оруун тударының дугайында төлевилелдер болур. «Чурттуң чөөн чүгүнге улуг хемчээлдиг инновация төлевилелдери, үлетпүр бүдүрүлгелерин сайзырадыры болгаш бедик технологтуг инфраструктура объектилерин тударындан Россияның экономиказының болгаш бүгү ниитилелдиң чаагай чоруунуң келир үези хамааржыр деп санаар мен — деп, Зубарев чугаалаан. — Россия бодунуң чөөн талакы девискээрлерин сайзырадырының талазы-биле төлевилелдерни күүседип, Оожум океанче стратегтиг эргилдени кылып турар. XXI чүс чылда тургустунуп келген экономиктиг улуг хемчээлдиг чижилгеге чедиишкиннерни чуртка чедип алыр курлавырлар чүгле чурттуң чөөн чүгүнде тургустунган».

Красноярскиде болуп турар XI экономиктиг шуулганда Виктор Зубарев киржип турар. Ол шуулган бо чылдың февраль 27-ден март 1-ге чедир болур.

Er-ru-нуң медээлеринден.


Возврат к списку