Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның дөрт кожууну кыжын одаар хөмүрүн киир сөөртүп эгелээн

Тываның дөрт кожууну кыжын одаар хөмүрүн киир сөөртүп эгелээн 06.06.2022 Чеди-Хөл, Каа-Хем, Чаа-Хөл база Барыын-Хемчик кожууннарның социал ужур-дузалыг объектилеринче кыжын одаар хөмүр сөөртүлгези эгелээн.Тываның чедери берге 30 чурттакчылыг черлеринде социал адырның 125 объектилери августка чедир хөмүрүн дүжүрер ужурлуг.
Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы күскү-кышкы үеге белеткел планын ажылдап кылгаш, ооң хемчеглерин боттандырарынга 421 млн рубль херегин дыңнаткан. Ооң иштинде чедери берге суурларже хөмүрнү садып, чедирер кылдыр 51,1 млн рубль субсидияны аңгылаан. Бо хүнде ол түңнүң 7 хуузу азы 3,6 млн рублин акшаландырган. Бюджет албан черлери акшаландырыышкынның арткан 63 хуузун кожуун чагыргалары-биле чарган керээ езугаар августка чедир  алыр. Ындыг болзажок чамдык миниципалитеттер амдыгаа дээр чогуур документилерин долбурбаан.
Барыын-Хемчик, Каа-Хем база Чаа-Хөл кожууннар керээлерин четчелевээн.  Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Эрзин, Бай-Тайга, Кызыл база Мөңгүн-Тайга кожууннар чагыргалары дугуржулгалар шуут кылбаан. Бо бүгү ажылдарны дарый кылып, июнь 15-ке чедир чогуур документилерни Одалга болгаш энергетика яамызынче киирерин айыткан.
Чылдың-на 16 муң тонна “кара алдынга” хереглелдиг Мөңгүн-Тайга кожуун онза дүвүрелди болдуруп турар. Ам база катап бергедээшкиннер тургустунмас кылдыр чагырга даргазынга хөмүр сөөртүр шынчы, ажылга сонуургалдыг сайгарлыкчыны шилип ап, хөмүрнү дүрген дажып эгелээрин сүмелээн.  

Возврат к списку