Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Арат Республиканың эки турачыларынга төөгүлүг сактыышкынның болгаш алдар адының хүнүн Тывага бир дугаар демдеглээр

Тыва Арат Республиканың эки турачыларынга төөгүлүг сактыышкынның болгаш алдар адының хүнүн Тывага бир дугаар демдеглээр 27.08.2015
 Фронтуже тыва кавалерийжи эскадронну аъткарган хүн – төөгүлүг сентябрь 1-ни республика Баштыңының чарлыы-биле Тыва бир дугаар демдеглеп эрттирер. Төөгүлүг хүнге тураскааткан хемчеглер август 28-те эгелээр: тыва эки турачыларның ады-биле адаан найысылалдың 13 кудумчузунга ында чурттап турар чуртакчыларны эвилелдеп, арыглаашкын акциязын аныяктар чорудар. 
  Август 31-де Тиилелге шөлүнде тураскаалга боодал чечектерни салып, митингини эрттирер. Ол-ла хүн Улусчу чогаадылга бажыңынга аянныг номчулгалыг база викториналыг «Ажык микрофон» хөгжүм-чогаал акциязы эртер. 
 Сентябрь 1-де, Билиглер хүнүнде, Тываның бүгү школаларынга темалыг байырлыг чыскаалдар, Тыва Арат Республикадан фронтуже аъттанган Ада-чурттуң Улуг дайынының дайынчыларының салгалдарының киржилгези-биле «Тайбыңның кичээлдери» болур. Эки турачыларның салгалдары фашизмни тиилээр дээш боттарның күжүн берген кырган-ачаларының, ачаларының дугайында сактыышкынны кылыр. 
 Дайын чылдарында Тываның чурттакчыларының киржилгезиниң дугайында төөгүлүг барымдааларны көргүскен темалыг шөлдү «Кызылдың Арбадынга» тургузар. Алдан-Маадыр аттыг национал музейге «Тиилелгениң салюду!», «Тыва – шупту чүвени Тиилелге дээш!», «Тиилелгениң хүнү!» культура-өөредиглиг программаны чорудар. Ада-чурттуң Улуг дайынында тыва эки турачыларның киржилгезиниң талазы-биле «төгерик стол» киржикчилерни ТР-ниң Күрүне архивинге манаар. Ооң-биле чергелештир «Сактыышкынның блгаш кажыыдалдың фильми», «Шериг хроника» фильмнерни көргүзүп, тыва дайынчыларның фоточуруктары болгаш шын архив документилери-биле таныштырар.
  Тыва Арат Республикадан эки турачыларга сактыышкынның болгаш алдар-адының хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглерни муниципалдыг тургузуглар организастаар. Тыва эки турачыларны мөңгежидериниң кол сорулгазы – российжи күрүнениң болгаш төрээн республиказының төөгүзүнге билигни болгаш хүндүткелди бээри, аныяк-өскенни патриотчу чорукка, бодунуң өг-бүлезинге, суурунга, Төрээн чуртунга харыысалгага болгаш камныг хамаарылгага кижизидери. 
 Тывадан дайынче аъттанган дайынчы бүрүзүнүң дугайында шынныг болгаш боттуг медээлерни чыыр дилээшкин отрядын Тываның күрүне университединиң төөгү факультединиң баазазынга тургусканы – база бир кол чүүл болган.

Возврат к списку