Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында 9 немелде тарыышкын пунктуларын ажыткан

Тываның найысылалында 9 немелде тарыышкын пунктуларын ажыткан 14.09.2022 Кызылда коронавирус халдавырындан тарылга салдырар немелде тос пунктуну ажылдаткан. "5 сылдыс" СБ, "Курай-Курай" садыг комплекизинде, 1-ги МЖК микрорайонда 3 дугаар бажыңда (Спутник), Правобережная, 48 адресте тарылга кабинединде, "Гаруда" СТ, "Бизнес-инкубатор" КБА (Улусчу Банкының баазазында), ТывКУ-нуң Кадыкшыл төвүнде, Кызыл хоорайның чонну ажылче хаара тудар төвүнде, Кызылдың транспорт техникумунда пунктулар ажыттынганын ТР-ниң кадык камгалал сайыды Анатолий Югай чугаалаан.
Кызылдың 1, 2 база 3 дугаарлыг уруглар поликлиникаларында тарылга кабинеттери ажыл хүннеринде 09.00 шактан 17.00 шакка чедир, 12.00 шактан 13.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, ажылдаар. Кызылдың автоорук техникумунда немей ажыткан тарылга пунктузу понедельниктен суббота хүннеринде, дүъште 13.00-14.00 шакта чапсарлап, 09:00 -18:00 шактарда ажылдаар. Ында эртенги шакта бичии уругларны, дүъш соонда уруг улусту тарып турар.
Бөгүнде COVID-19-тан бодун база чоок кижилерин камгалаар чаңгыс арга – вакцинаны салдырары деп, Кадык камгалал яамызы база катап сагындырган. Ынчангаш аараан кижилер саны эвээжээн деп медээ дыңназа-даа, серемчилелди кошкатпазынче республиканың чурттакчыларын эмчилер кыйгырган. Тывада коронавирустан аарыыры эвээжеп, көвүдеп каап турар, ынчангаш республиканың эмнелге организациялары хенертен аарыг көдүрлүп келзе, бүгү күштү мөөңнээринге беленин дыңнаткан. Чон вакцинаны катап салдырарындан аңгыда, маска болгаш социал ырак турар чурумну сагыырын сүмелээн.
Анатолий Югайның дыңнатканы-биле, Тывада шупту 298313 доза вакцина келген, эмнелге организацияларынче 10 чартык муң хире авкцинаны үлеп, курлавырлаан. Тарыдар ужурлуг чурттакчы чоннуң 98 хуузу, азы 163145 кижи бирги тарылганы алган. Долу курсту 111633 кижи салдырткан. Ооң мурнунда неделяда 4026 кижи тарыткан болза, эрткен неделяда 3508 кижи тарылгазын алган. Бистиң республикада тарыткан кижилерниң саны ниити-российжи көргүзүгге бодаарга, мурнуку черде. Бистиң чуртта 100 муң кижиге онааштыр 105 кижи тарыдып турар болза, Тывада ол көргүзүг - 500 кижи ажып турар.
Регион статистиказының сан-чурагайындан алырга, Таңды, Тес-Хем, Чаа-Хөл, Өвүр, Сүт-Хөл кожууннарда чурттакчы чон вакцинаның бирги кезээн алган. Барыын-Хемчик кожуунда база Ак-Довурак хоорайда вакцинаның бирги кезээн алган улустуң саны безин эвээш.
60 хардан өрү назылыг, тарыдар ужурлуг кижилерниң 80 хуузундан хөйү бирги тарылгазын алган. Чурттакчы чоннуң ол кезээ-биле ажыл Кызыл, Таңды, Каа-Хем кожууннарда шоолуг эвес - республиканың ортумак көргүзүүнден куду.
Тываның 105031 чурттакчызы сентябрьда катап тарылгазын алыр ужурлуг.
Республикада коронавирус халдавырынга удур тарыышкын-биле чергелештир сезоннуг гриппке удур тарылга кампаниязы эгелээн. Тывада ийи чүс муң хире кижи тарыдар ужурлуг, амдыызында чүгле чеди муң хире кижи, азы планның 6,5 хуузу хире кижи тарыткан. РФ-тиң Росхереглел хайгааралының баштыңы тарылга кампаниязы эгелээнин чарлап тура, Россияга ам кээр грипптиң эпидемилогтуг сезону нарын болурун албан езузу-биле дыңнаткан.
Ийи бо халдавырдан тарытканы дээре, чүге дизе "грипп-коронавирус" каттышкан инфекциядан грипп аар эртер деп, эртемденнер тайылбырлаан. Грипп база коронавирустан чаңгыс хүнде тарыдып болуру бадыткаттынган.
Грипп база ОРВИ-ниң неделяда статистиказы эпидемиологтуг сан-чурагайга четпээн-даа болза, шупту кожууннарда, аңгы-аңгы хар-назылыг кижилерни аарып турары көвүдээнин көргүскен.
Возврат к списку