Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Дом.РФ» компания чаңгыс аай ипотека системазын Тывага база ажыдар

«Дом.РФ» компания чаңгыс аай ипотека системазын Тывага база ажыдар 15.12.2021 «Дом.РФ» компанияның чаңгыс аай ипотека системазын ажылдадыр дээн планында, бир дугаар киргеннериниң санынче, Сибирь федералдыг округдан Тыва кирген. Компанияның «Методология болгаш хөгжүлде» угланыышкынының удуртукчузу Сергей Овсянкин ооң дугайында «Новости» РИА-га дыңнаткан. Иркутск облазы база Алтай Республика база баштайгыларның санында.
Программа хамаатыларның чуртталга байдалын экижидеринче угланган күрүне деткимчелериниң аргаларын сайзыраңгайжыдар ажылды кылган. «Дом.РФ» бүгү чурттуң девискээринге ону нептередип, улуг банкылар болгаш регионнар-биле кады ажылдаар.
Программаны ажылдадыр дугайында дугуржулгага аттар салдынган соонда, ону боттандырар нормативтиг эрге-хоойлу баазазын ажылдап кылыр деп, Сергей Овсянкин чугаалаан. Ооң чугаазы-биле алырга, чаңгыс аай операторнуң механизминче Хакас Республика, Кемерово область, Алтай край база Омск область база коштунар.
«Дом.РФ» мооң мурнунда, Ростов, Архангельск база Белгород областар-биле ол угланыышкынга кады ажылдаар дугуржулгаларга атты салган.
«Дом.РФ»-тиң аналитика төвүнде ол угланыышкынның удуртукчузу Андрей Туманов, эрткен чылга деңнээрде, 2021 чылдың он айларында Сибирьге берген ипотека чээлилериниң хемчээли 33 хуу көвүдеп, 500 миллиард рубль четкенин дыңнаткан.

Возврат к списку